Flere opgaver på vej til landets apoteker

Af: Jette Warrer Knudsen

Foto: Scanpix/Iris

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er villig til at gå meget langt i forhold til at give landets apoteker flere opgaver. Vi skal vænne os til, at arbejdsfordelingen i sundhedsvæsenet ændrer sig, siger ministeren.

For et år siden fik Danmark en ny apotekerlov, som på flere måder har ændret de apoteker, vi tidligere har kendt. Her et år efter gør sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) status, og hun er godt tilfreds men vil gerne gå endnu længere, siger hun.

Hensigten med den nye lov var at flytte landets apoteker fra den almindelige detailhandel og gøre dem til aktive og ligestillede aktører i sundhedsvæsenet. Og det  har givet en lang række fordele, som er slået igennem, siger ministeren.

Øget tilgængelighed

Efter den nye lov er trådt i kraft, er der åbnet flere apoteker landet over, og mange af dem på steder, hvor der tidligere ikke var et apotek – men nu i en slags shop-in shops i bl.a. supermarkedskæder .

– Det har betydet øget tilgængelighed for rigtig mange danskere, som nu både kan købe ind og hente medicin på et og samme sted, forklarer Ellen Trane Nørby, der ikke lægger skjul på, at fremtiden vil byde på endnu flere muligheder for apotekerne for at agere som sundhedsprofessionelle.

– For at få det optimale ud af vores sundhedsvæsen og vores ressourcer er det nødvendigt, at der sker en opgaveglidning mellem vores fagpersoner, så der vil komme til at ske rigtig meget. Men alt sammen skal være skridt for skridt, og hele tiden hånd i hånd med patienternes sikkerhed og tryghed, forklarer ministeren. Som eksempel på en ny opgavefordeling nævner hun, at det er vigtigt, at lægevagten bliver aflastet.

– Det er ikke unormalt, at lægevagten bliver ringet op af folk, der har glemt at få fornyet deres recept og f.eks. ringer til lægevagten for at få p-piller udskrevet. Her er en opgave, som vil egne sig rigtig godt for apotekerne, siger ministeren, der allerede nu går efter, at apotekerne skal kunne stå for genudlevering af medicin. Noget, som lægeforeningen er klart imod.

Lavere priser på medicin

Et andet område, hvor apoteket ifølge ministeren kan få en opgave, er vaccinationer, hvor det i dag allerede er muligt at få en influenzavaccination på apoteket. At lade apotekerne stå for medicingennemgang på landets plejehjem er også en mulighed.

– Det handler om at gøre tingene mere rationelt og fornuftigt. Vi skal finde frem til en løsning, som på sigt også vil betyde lavere priser på medicin i Danmark. I Norge og Sverige er priserne f.eks. lavere end i Danmark, pointerer sundhedsministeren.