Fortsat fald i prisen på apoteksmedicin

Af: Danmarks Apotekerforening

Foto: Scanpix/Iris

Mens udgifterne til sygehusmedicin steg med godt otte procent i 2017, så går priserne på apoteksmedicin fortsat kun én vej – nedad. Og Danmark har i forvejen nogle af de laveste priser på kopimedicin i Europa.

Medicinpriserne på apoteket faldt sidste år med gennemsnitligt 5 procent. Samtidig skrumpede regionernes regning til medicintilskud på apotekerne med to procent på trods af, at apotekerne i samme periode udleverede én procent mere medicin end det foregående år.

Og tendensen ser ud til at fortsætte på baggrund af en opgørelse fra Sundhedsdatatyrelsen, der viser, at både priser og tilskud i første kvartal af 2018 igen er lavere end samme periode sidste år.

Dermed er apotekets medicinpriser faldet med over 40 procent de seneste ti år, og regionernes udgifter til medicintilskud på apoteket er nu cirka 1,8 milliarder kroner lavere end i 2007, selvom der udleveres 30 procent mere medicin. Omvendt stiger regionens udgifter til hospitalsmedicin år efter år – i 2017 med otte procent.

Apoteksmedicin med fri konkurrence på prisen

Baggrunden for de faldende priser på apoteksmedicin er patentudløb og skarp priskonkurrence fra producenter af især generiske lægemidler (kopimedicin). Danmark har Europas mest frie og skarpe generiske priskonkurrence på apoteksmedicin. Der er således fri, markedsmæssig prisdannelse ved licitationer hver 14. dag.

Konkurrencen understøttes af, at apotekerne 20 millioner gange om året skifter lægens dyrere ordination ud med den billigste pakning. Derfor vinder den billigste leverandør næsten hele markedet i 14 dage. Det giver Europas skarpeste konkurrence og, ifølge en international undersøgelse af 2016-priser på kopimedicin i 26 europæiske lande, de laveste priser. To tredjedele af den medicin, apotekerne udleverer, er billig kopimedicin.

Forbruget er svagt stigende

Hvis man ser på de enkelte medicintyper, er det største prisfald sket for lægemidler til nervesystemet, hvor priserne i gennemsnit er faldet med 8,3 procent.

Nogle af de største prisfald er sket for epilepsimedicinen, pregablin, den antipsykotiske medicin, quetiapin, den smertestillende medicin, fentanyl og adhd-medicinen, methylphenidat.

Forbruget inden for de forskellige lægemiddelgrupper udleveret på apoteker har overordnet set været svagt stigende. Men på grund af de faldende priser har danskerne samlet set fået udleveret mere medicin for færre penge på apoteket.

Dog er der enkelte grupper, der har oplevet faldende forbrug. Det største fald i forbruget er sket inden for cancermidler og kønshormoner, mens den største stigning i forbruget er sket inden for lægemidler til fordøjelse og stofskifte mv.