Fremtidens apotek – andet end salg af medicin

Af: Lotte Stig Nørgaard

Foto: Scanpix/Iris

Nedenfor kommer et personligt bud på, hvor apotekerne i Danmark bevæger sig henad. Måske. For det er jo svært at spå om fremtiden. Når jeg alligevel tør, er det fordi jeg selv er farmaceut og lektor på Københavns Universitet, hvor jeg både forsker og underviser i, hvad der sker på apotekerne.

 

På fremtidens apotek går borgeren stadig ind fra gaden, køber medicin og bliver vejledt. Rådgivning (og til en vis grad også salg af medicin) vil fortsat være apotekets kerneydelse. På fremtidens apotek vil man, helt som i dag, kunne få lavet medicinsamtaler og medicingennemgange, få leveret medicin i doseringsposer, målt blodtryk, tjekket inhalationsteknik og kunne blive rejse- og influenzavaccineret.

Fremtidens apotek samler også fortsat (og i stigende grad) op på, hvordan borgeren oplever at bruge medicin – både hvad angår virkninger og bivirkninger.

Fremtidens apotek tilbyder mere patient- og individbaseret service – om andet end medicin. På fremtidens apotek vil man lave såkaldt point-of-care-testing (POCT). Det er, når borgeren får lavet en medicinsk-diagnostisk test tæt på, hvor en behandling bagefter finder sted. Det kan f.eks. være hjemme, hos lægen, på hospitalet eller på apoteket.

Man har lavet POCTs på apotekerne i en del lande i mange år, og vi er da også i gang i Danmark. Listen over POCT på apoteket er lang, og kan bl.a. være målinger for kolesterol, glucose, D-vitamin, langtidsblodsukker, influenza, streptokokker, HIV, Hepatitis C, EKG, iltmætning, søvnkvalitet, daglig aktivitet og forskellige genetiske tests (f.eks. om, hvordan den enkelte er til at omsætte lægemiddelstoffer).

Abonnementsordninger

Fremtidens apotek vil også tilbyde borgeren flere forskellige abonnementsordninger, sådan at borgeren aldrig løber tør for recepter og altid er sikker på at kunne få hjælp af en helt bestemt apoteksansat. Som vi i dag er knyttet til en bestemt praktiserende læge, vil vi også i fremtiden kunne knytte os til et bestemt apotek.

Fremtidens apotek genudleverer medicin. Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed udgav i 2017 en rapport om forskellige modeller for udlevering af receptpligtige lægemidler uden recept. Ifølge den mindst omfattende model vil apotekerne kunne forlænge recepter efter en forhåndsgodkendelse fra lægen, mens den mest omfattende model giver apoteksfarmaceuter ret til at diagnosticere og ordinere visse typer medicin – helt som man ser det f.eks. i dag i Storbritannien.

På fremtidens apotek er rådgivning og salg af medicin ikke (nødvendigvis) knyttet sammen. Vi ser allerede nu apoteker prøve kræfter med chatforums, e-handel og e-rådgivning; der er udleveringsautomater uden for flere apoteker, og landets første on-lineapotek har set dagens lys.

Medicin leveret af droner

Telemedicin vil også være en mulighed på fremtidens apotek. Hvis ikke borgeren kan komme til apoteket, må apoteket komme til borgeren. I USA praktiseres flere af den slags telemedicinske løsninger (f.eks: Intouch Health). Dronelevering af medicin kan også blive fremtid på apotekerne (det ses i dag i flere andre lande, f.eks. i Schweiz og Tanzania).

– Fremtidens apotek er det nye El-Giganten, sagde livsstilsekspert Anne Glad på en konference for apoteksfarmaceuter sidste år. Generation Y – fremtidens apoteksbrugere – skelner nemlig ikke mellem off- og online. Generationen er nærmest vokset sammen med deres mobiltelefoner, tablets og computere.  De ønsker fri navigation mellem den fysiske butik og on-linebutikken. De ønsker kontrol, indflydelse og inddragelse – også, hvad angår sundhed og sygdom.

Mængden af bærbare sundhedsgadgets og -apps vokser eksponentielt, og apotekspersonalet kan passende hjælpe Generation Y med at handle på de oplysninger, som de forskellige devices spytter ud.

På fremtidens apotek arbejder personalet tæt sammen med andet sundhedspersonale. I dag opstår mange problemer med medicin, når en borger krydser grænser mellem hjem, hospital og apotek. På fremtidens apotek vil personalet hjælpe borgeren lægemiddelsikkert over sektorovergangene ud fra modeller, der er fuldt integreret i det elektronisk system Fælles Medicinkort (FMK).  Noget af apotekets personale vil endda arbejde så tæt sammen med andre sundhedsprofessionelle, at de i perioder eller slet ikke vil befinde sig fysisk på apoteket, men ude hos den praktiserende læge, på plejehjemmet, på botilbuddet, i borgerens hjem – eller, hvor der nu er brug for dem.

Apoteket bliver grønt

Fremtidens apotek er grønt og bæredygtigt. Reduktion af plasticemballage og medicinspild, beskyttelse af omgivelserne fra lægemiddelaffald mv. vil være hverdag på fremtidens apotek. I dag sorterer vi vores affald som noget af det mest naturlige i verden. Vi har erstattet tidligere tiders mikroplastklude med de hjemmestrikkede, osv. Også apotekerne vil melde sig ind i denne kamp om at forurene kloden mindst muligt. Årets Grønne Apotek vil være en eftertragtet pris.

Fremtidens apotek fremstiller (igen) lægemidler, men nu ved 3D-printning. Fremtidens medicin vil blive produceret mange andre steder end på medicinalfabrikkerne. 3D-printede lægemidler vil man kunne skræddersy, så de passer perfekt til den enkelte borgers genetiske profil og ønsker. Sidste år godkendte den amerikanske lægemiddelstyrelse det første 3D-printede lægemiddel, epilepsimidlet Spiratam. Der forskes intenst på Københavns Universitet i 3D-printede lægemidler disse år. Hvem siger, at der ikke kommer til at stå 3D-printere på fremtidens apotek?

Om ideerne ovenfor bliver til virkelighed, afhænger af mangt og meget: De teknologiske muligheder, apotekspersonalets kompetencer, borgerens villighed til at betale, sundhedspolitiske beslutninger om apotekernes rolle i samfundet, konkurrence fra andre aktører på og ikke mindst den enkelte apotekers ønsker. Men en ting er sikkert: Apotekerne bliver til andet end medicindistributører – ellers går de en svær fremtid i møde.