Afleverer du injektionspennen på apoteket?

Tekst: Danmarks Apotekerforening Foto: Shutterstock

Cirka 60 procent af en injektionspen er lavet af plastik – og resten af metal og glas. Det er værdifulde ressourcer, der går tabt, hvis pennene smides ud som husholdningsaffald. Heldigvis bliver flere og flere opmærksomme på at returnere de brugte injektionspenne til apoteket, og mange bruger returpen™-posen som hjælp.

Hvis du er i behandling med medicin, som du skal sprøjte ind i dig selv, har du helt sikkert stiftet bekendtskab med en injektionspen. Ligesom selve medicinen er værdifuld, så er insulinpennen det også.

Derfor opfordres alle, der bruger penne fra enten Novo Nordisk, Lilly, Sanofi eller Merck til at aflevere dem på apoteket, når de er brugt op. For at gøre indsamlingen af injektionspenne nemmere for personer, der behandles med injektionspenne, tilbyder apoteket en såkaldt Returpen™-pose. Den kan du få udleveret gratis på apoteket. Du fylder blot posen op løbende med injektionspenne, og når den er fyldt op, eller du skal på apoteket næste gang, afleverer du den på apoteket.

Hvad er Returpen™?

Man har længe indsamlet brugte injektionspenne på apoteket for at genbruge de værdifulde materialer, som pennen består af. Tilbage i 2020 indledte Novo Nordisk et partnerskab med 14 forskellige offentlige og private virksomheder og institutioner i Danmark med det formål at indsamle brugte injektionspenne fra diabetespatienter. Initiativet blev kendt som returpen™. Siden februar 2022 har mere end 500 apoteker i Danmark engageret sig i at indsamle de brugte penne fra Novo Nordisk – og nu også fra producenterne Lilly, Merck og Sanofi.

Herefter sikrer apoteket, at de returneres til producenten, som står for at genanvende materialerne, så de bliver smeltet om til andre produkter. Plastikken genanvendes ikke i nye injektionspenne, da der er strenge krav til kvaliteten af plast, der indgår i medicinsk udstyr. Derfor skal du ikke være nervøs for, at kvaliteten af pennene bliver dårligere, eller at du får udleveret penne, som har været brugt før, hvis du returnerer dem på apoteket.

Flere og flere injektionspenne bliver genanvendt

Før kunne man kun returnere injektionspenne fra Novo Nordisk. Men det er ikke tilfældet længere. Siden maj 2023 har Novo Nordisk sammen med amerikanske Lilly, franske Sanofi og tyske Merck her i Danmark skabt verdens første tværindustrielle samarbejde til genanvendelse af injektionspenne.

Det er rigtig godt for den grønne omstilling, da de fire virksomheder tilsammen sender ca. 6 millioner injektionspenne ud på det danske marked årligt. Målet for de første 12 måneder lyder på, at 25 procent af alle injektionspenne skal genanvendes. Det svarer til mere end 25 tons plastik om året.

Læs også: Apoteket hjælper, når hukommelsen svigter

Det er et ambitiøst mål, som kræver, at vi alle bliver endnu bedre til at returnere pennene.

Derfor lyder opfordringen til alle personer med diabetes, der bruger injektionspenne fra en af de fire producenter: Kom hen på apoteket og få en grøn pose til dine brugte injektionspenne. Den kan hjælpe dig med at huske ikke at smide pennene ud og samtidig opbevare dem sikkert.