Aggressiv øjensygdom stjæler læsesynet

Af: Øjenforeningen

Foto: Øjenforeningen

AMD er den hyppigste årsag til svær synsnedsættelse i Danmark. Alligevel er der mange, der ikke kender sygdommen.

Forestil dig en hverdag, hvor du ikke hverken kan læse eller genkende ansigter. Det bliver virkeligheden, hvis folkesygdommen AMD får lov til at udvikle sig fuldt ud. Social blindhed indtræder, og kun orienteringssynet er tilbage.

AMD er forkortelsen for Aldersrelateret Makula Degeneration, hvilket betyder, at det sted i øjet, hvor vi ser skarpt (makula), svækkes (degenerer) på grund af alder.

Sygdommens første tegn er små aflejringer af affaldsstoffer i nethinden (druser), der ses som små lyse pletter på den ellers orange nethinde. Derfor kaldes sygdommen også nogle gange for ’alderspletter på nethinden’. Små og få druser i nethinden er forstadier til sygdommen. De påvirker ikke synet, og ca. 50 pct. af alle danskere får dem. Men som det ligger i navnet, forekommer sygdommen oftere hos personer med høj alder, og jo ældre man er, jo mere sandsynligt er det, at man rammes af sygdommen.

Efterhånden som AMD udvikler sig, bliver druserne større og rammer den centrale del af nethinden (makula). Det kan svække synet (tør AMD). Sygdommen kan udvikle sig i to retninger: Tør AMD med langsom udvikling af nethindesvind og pludselig forværring til våd AMD. Ved nethindesvind, er der områder af nethinden, hvor sansecellerne dør. Sker det, opstår der ’huller’ i synsindtrykket. Ved våd AMD vokser der nye blodårer frem i nethinden. Derved kan der sive væske eller blod ud i nethinden. Dette giver ofte pludselige synsforandringer, der kan føre til svær synsnedsættelse på få uger eller måneder. Det er derfor vigtigt, at man reagerer på symptomer, så man hurtigt kan komme i behandling. I dag kan vi behandle våd AMD med gentagne indsprøjtninger af medicin direkte ind i øjets indre. Behandlingen er mest effektiv, hvis den igangsættes hurtigt. Der er i dag ingen effektiv behandling af tør AMD, men en særlig kombination af vitaminer og mineraler kan nedsætte risikoen for, at sygdommen går fra tør til våd AMD.

Tobaksrygning er den udefrakommende faktor, der har størst betydning for udvikling af AMD.

Læs mere om AMD på ojenforeningen.dk


Opdag selv tegn på AMD

Vores smarte hjerne kan spille os et puds ved at undertrykke et dårligt synsindtryk fra et sygt øje. Derfor er det vigtigt at tjekke øjnene hver for sig (ved på skift at holde en hånd for henholdsvis højre og venstre øje). Brug eventuelle læsebriller og se med et øje ad gangen på et ternet stykke papir: Er linjerne forvrængede eller bølgede, skal du altid tale med din øjenlæge om det.