Alder ødelægger ikke tandsættet

Af: Elisabeth Gregersen, formand i Danske Tandplejere

Foto: Scanpix/Iris

Tandsundheden er meget forskellig blandt ældre i Danmark, og man kan ikke uden videre antage, at man med alderen automatisk rammes af sygdomme i tænder og mund.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når vi taler tandsundhed. Det gælder alle aldersgrupper – og altså også når vi bliver ældre. Man kan dermed heller ikke sige, at man med alderen nødvendigvis får et omfattende behov for tandbehandling.

Hjemmetandplejen er afgørende

Uanset alder er en god hjemmetandpleje af stor betydning for sunde tænder. Dertil kommer regelmæssige besøg i tandplejen, hvor man bliver vejledt i, hvordan man bedst muligt kan pleje sit tandsæt ud fra ens individuelle behov og muligheder, herunder instruktion i tandbørstning og brug af hjælpemidler som f.eks. mellemrumsbørster.

Herudover kigger tandplejeren tandsættet efter for tidlige tegn på tandsygdom, så problemerne kan forebygges og ikke udvikler sig. Flere problemstillinger i tandsættet kan forebygges ved at optimere mundhygiejnen eller ændre på nogle vaner og livsstil. Her er tandplejeren en god sparringspartner.

Livsstil spiller ind

Der er flere forhold i ens livsstil, der kan påvirke tænder og mund, herunder rygning, alkohol og kost. Derudover kan forskellige sygdomsforløb samt brug af lægemidler, der giver mangel på spyt, udfordre tandsundheden og stille særlige krav til mundhygiejne og levevis.

En stor del af de danskere, som er over 65 år, har ikke fået tilbudt opsøgende forebyggende tandpleje og regelmæssige besøg på en tandklinik i deres skoletid. Tandbørstning med fluoridtandpasta har for mange heller ikke været en fast rutine fra første tand. Det betyder, at tandstatus hos den ældre del af befolkningen ofte er noget anderledes, end hos den unge del af befolkningen.

Infektioner i tænder og mund påvirker hele kroppen

Det er forbundet med stor livskvalitet at have sine egne tænder at tygge med, men hvis tænderne ikke får den rette pleje, vil et ellers velholdt tandsæt i løbet af kort tid blive påvirket af utilstrækkelig mundhygiejne.

I de seneste år har en lang række undersøgelser vist, at infektioner i tænderne influerer på det almene helbred. Bakterier fra tandkødslommerne kan sprede sig til resten af kroppen via blodbanen. Det er derfor af stor betydning for det almene helbred at rette opmærksomheden mod mundhulens sundhedstilstand.

Sunde tænder og en ren mund kommer ikke af sig selv. Det kræver en målrettet indsats at passe og pleje sine egne tænder. Derfor ser man også, at flere egne bevarede tænder forøger risikoen for udvikling af sygdom, hvis den daglige mundhygiejne af en eller anden grund ikke er tilstrækkelig.

Store reparationsarbejder som fyldninger, kroner, broer og ikke mindst implantater er vanskelige at holde rene og kan knække eller undermineres af slid eller dårlig mundhygiejne. Det betyder ikke, at man bare skal lade stå til. Tværtimod! Den daglige grundige tandbørstning og brug af mellemrumsbørster og tandtråd er her af afgørende betydning.

 


 

Flere bevarer egne tænder

Den generelle udvikling i tandsundheden i Danmark har betydet, at mange af os med rette kan forvente at bevare et funktionsdygtigt tandsæt livet igennem baseret på vores egne tænder.

Tal fra 2012 viser, at en tredjedel af ældre over 75 år har en protese, mens det kun er tilfældet for 13 pct. i aldersgruppen mellem 65 og 74 år og 7 pct. i aldersgruppen mellem 55 og 64 år.