Alliance skal bremse medicinspild

Af: Lotte Stig Nørgaard, lektor og medlem af Helses reaktionsgruppe

Foto: Shutterstock

Start lige med at kigge ind i dit medicinskab, som måske er overfyldt. Her finder du sikkert både åbnede og uåbnede pakninger med medicin, som du aldrig får brugt. Din læge har måske engang ordineret antibiotika til dig, og der var medicin i pakningen til 14 dage. Men du skulle kun tage kuren i 10 dage. 

Nu ligger resten af medicinen så der, og du har mest af alt lyst til bare at smide de sidste tabletter ud i toilettet. Du kan også have fået ordineret noget medicin, der gav dig bivirkninger, du ikke kunne acceptere. Derfor stoppede du med at bruge medicinen. Eller du er blevet i tvivl om, hvordan du skal bruge noget ny medicin, som en hospitalslæge har ordineret til dig, for den ny medicin hedder næsten det samme som noget andet medicin, du bruger. Men du gemmer medicinen for en sikkerheds skyld. Lægemiddelpakninger i mangefarvede emballager med alenlange indlægssedler hober sig op inde i det medicinskab.

Du er ikke alene. Al for meget medicin bliver forkert håndteret eller går til spilde, og det truer både patientsikkerheden, miljøet og sundhedsøkonomien. Mere end 700.000 danskere tager mere end fem lægemidler dagligt, og halvdelen af alle utilsigtede hændelser har med medicin at gøre. Som om det ikke var slemt nok, producerer vi i Danmark 8.000 ton medicinaffald og –emballage årligt. 8.000 ton! Det svarer vægtmæssigt til omkring 1.600 elefanter af den mellemstore slags.

Og halvdelen af den medicin, vi får ordineret, tages enten forkert eller slet ikke. Vi kan ligefrem måle det i vores grundvand. Der er problemer nok at tage fat på.

Alliance mod medicinspild

Medicinspild er, når medicin håndteres forkert, tages forkert eller går til spilde enten i produktions-, distributions, ordinations-, anvendelses- og bortskaffelsesfasen. Det medicinspild skal stoppes. Derfor gik Pharmadanmark (fagforening for akademikere og bachelorer med uddannelser rettet mod life science-området eller ansatte inden for life science), Ældre Sagen, Lægeforeningen og Gigtforeningen

i 2019 sammen i ’Alliancen Stop Medicinspild’, for netop at sætte det oversete samfundsproblem som medicinspild er på dagsordenen. Siden er Apotekerforeningen kommet til. Alliancens talskvinde og formand for Pharmadanmark, Rikke Løvig Simonsen, fortæller:

“Vi har et mål om, at vi fremover kan producere medicin uden spild, ordinere medicin uden spild og anvende medicin uden spild.”

– I alliancen ønsker vi at samle en indsats om at give borgerne forbedret livskvalitet gennem reduktion af medicinfejl og overmedicinering, ligesom vi ønsker at bidrage til bæredygtig produktion, distribution og bortskaffelse af medicin. Medicinspild er et kæmpe problem. Alliancen arbejder derfor på en informationskampagne og forslag til nye tiltag, der kan begrænse medicinspild.

Medicinsikker fremtidsmusik

Alliancens politikforslag skal bidrage til en medicinsikker fremtid med mindre medicinspild, og alle skal vide, at medicinresterne fra medicinskabet skal afleveres på apoteket – de skal ikke hverken i skraldespanden eller toilettet.

Politikforslagene skal være ambitiøse, også selvom det kan tage tid at få dem omsat til konkrete handlinger i den virkelige verden. Når fremtidsmusikken spiller, vil apoteket udlevere mindre pakninger, indtil patienten er i en stabil behandling, kunne sælge et lægemiddel efter dets generiske navn frem for dets handelsnavn og på sigt, når alle medicinbrugere er trygge ved teknologien kan indlægssedlen være en QR-kode på lægemiddelpakningen.

Et patientoverblik vil sammen med patientens aktuelle medicinstatus på Det Fælles Medicinkort (FMK) sikre bedre patientovergange mellem sektorer i sundhedsvæsenet, og alle ordinationer vil indeholde et sluttidspunkt eller et tidspunkt for fornyet overvejelse om forlængelse, nedtrapning eller afslutning af behandling.

Alle plejehjem vil have tilknyttet en plejehjemslæge (noget, vi ved reducerer medicinfejl og sikrer bedre viden om medicin på plejehjemmene,) og plejehjemmets øvrige personale vil også have fået øget deres kompetence inden for medicinhåndtering.

En ekspertgruppe, hvori også patienter skal deltage, vil være kommet med forslag til nationale tiltag, der gør, at flere tager deres medicin efter hensigten. Sygehuse vil sende lægemidler tæt på udløb til store sygehuse, så lægemidlerne kan nå at bliver brugt inden holdbarheden udløber.

Farmaceuter vil aflaste læger i almen praksis og på plejehjem ved at gennemgå patienternes medicin og sammen med lægen stoppe behandlinger, der ikke længere er nødvendige.

Illustrative mærkninger på medicinen og bedre borgerinformation vil betyde, at alle ved, at medicin ikke bør smides i toilet, håndvask eller skraldespand. Og farmaceutiske virksomheder vil have redegjort for medicinemballagens produktdesign og genanvendelighed (og herved bidrage til et reduceret klimaaftryk).

Selv om politikforslagene kan lyde som urealistisk fremtidsmusik, er dette ingenlunde tilfældet. Alliancearbejdet tapper ind i en lang række allerede igangsatte initiativer, der kører på danske apoteker og sygehuse, hvis formål er at bidrage til reduktion af medicinspild.

Farmaceuter og farmakonomer på apoteker og sygehusene vil have en helt central rolle i udfoldningen af alliancens politikforslag – en udfoldning, der kun bliver en succes i et nært samarbejde med andre (sundheds-)professionelle.

– Vi kan og skal ikke stå alene. Kun hvis vi samarbejder og står sammen i en alliance, kan vi gøre en forskel på så stor en dagsorden som medicinspild, understreger Rikke Løvig Simonsen.

Dit ryddede medicinskab = dit bidrag til folkesundheden, sundhedsøkonomien og klimaet

Hvad så med indholdet i dit medicinskab? Det vil komme til at passe til dig, så du kun har medicin liggende du bruger eller ved, hvordan du skal bruge. Du har skaffet dig af med unødvendig medicin. Sidst men ikke mindst vil al denne medicinoptimering sætte et positivt aftryk på folkesundheden, sundhedsøkonomien og klimaet. Svært at sige nej tak til.


Vidste du at:

Mere end 700.000 danskere tager mere end fem lægemidler dagligt.