Apoteket hjælper plejepersonale til at håndtere ældres medicin bedre

Over hele Danmark er apotekerne med til at undervise plejepersonale i at håndtere medicin til ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. I Frederiksberg Kommune har det ikke blot betydet ny og opdateret viden til personalet, men også at personalet ser anderledes på apoteket.

Bruger jeg min inhalator korrekt, så jeg får den rigtige dosis? Er der bivirkninger ved denne her medicin, jeg skal være opmærksom på? Har jeg glæde af denne medicin? Den slags spørgsmål stiller enhver, der tager en eller flere slags lægemidler, sikkert sig selv – og går til enten lægen eller apoteket og får svar, hvis man er i tvivl.

Men på landets plejehjem og i ældreplejen skal tusinder af ældre hver dag have hjælp til at håndtere deres medicinhjælp fra plejepersonale, som skal stille sig selv de samme spørgsmål på de ældres vegne. Og her kan apoteket være med til at sikre, at plejepersonalet bliver uddannet til at kunne hjælpe de ældre bedst muligt.

Hjælp øger sikkerheden

I Frederiksberg Kommune har udviklingssygeplejerske Pernille Bechlund samarbejdet med farmaceut Liselotte Petersen fra Smallegades Apotek om et udviklingsforløb for alle social- og sundhedsassistenterne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje. Og Pernille Bechlund er ikke i tvivl om, at det har gavnet personalet at få opdateret deres viden om de mange forskellige præparater, som de hver dag håndterer, når de besøger de ældre. Og ikke mindst få mulighed for at sætte ansigter på og stille spørgsmål til farmaceuterne fra apoteket.

– Et spørgsmål var for eksempel, om den inhalationsmedicin, en person får, kræver, at man inhalerer meget kraftigt, og om der findes nogen hjælpemidler til inhalationen. Og hvordan kontrollerer man, om den ældre har fået den dosis, han eller hun har brug for? fortæller Pernille Bechlund.

Hun understreger, at det ikke er plejepersonalets ansvar at ordinere medicin. Det er altid lægen.

Men plejepersonalet skal sørge for, at den ældre får den rigtige medicin doseret korrekt på det rigtige tidspunkt.
Og personalet skal kunne gøre læge eller sygeplejerske opmærksom på det, hvis de opdager uforudsete bivirkninger eller andre problemer.

– For eksempel er der patienter, som både får smertestillende tabletter og smerteplastre. Når assistenterne sætter plastre på, skal de også kunne tænke tanken, om det for eksempel er for meget?
Om patienten for eksempel har kvalme eller stadig klager over smerter. Vi skal observere, hvordan borgeren har gavn af sin medicin, og om der er bivirkninger, forklarer Pernille Bechlund.

Ny viden med i bagagen

De enkelte undervisningsforløb handlede om alt fra hjerte-karsygdomme til diabetes, antibiotika, smertebehandling og psykofarmaka (lægemidler, der har indvirken på psyken) – alt sammen emner, som personalet selv havde efterspurgt, fordi de bruger lægemidlerne hver dag.

Og farmaceuterne kommer med den seneste opdaterede viden i bagagen.

– Som farmaceuter sørger vi altid for at være opdateret med den nyeste viden på området. Hvis det for eksempel handler om lægemidler til inhalation, har vi mulighed for at tjekke, om den pågældende inhalator er velegnet og bruges korrekt, siger Liselotte Petersen.

Det er altså en kombination af de nyeste anbefalinger om de enkelte lægemidler og farmaceuternes viden og erfaring fra apoteket, som kommer plejepersonalet i Frederiksberg Kommune til gavn.

Og Pernille Bechlund mener da også, at social- og sundhedsassistenterne i Frederiksberg Kommune har fået mere ud af undervisningen end blot ny eller opdateret viden om den medicin, de håndterer.
– Personalet ved, at apoteket kan bruges til mere end blot at ringe til og bestille medicin. Og vi har fået sået det frø blandt personalet, at medarbejdere fra Frederiksberg Kommunes hjemmepleje altid holder sig ajour i forhold til de præparater, de skal håndtere, siger Pernille Bechlund.

Gode råd, hvis du selv håndterer din medicin:

  • Lær navnet på det aktive indholdsstof i medicinen. Lægemidler skifter ofte navn.
    Apoteket skal altid tilbyde den billigste medicin, men indholdsstoffet er altid det samme.
  • Brug en doseringsæske. Det kan ofte være en god ide for at undgå fejl. Sikkerheden bliver større, når man doserer til en uge ad gangen. Man kan også få en doseringsæske med ur, som hjælper en til at huske at tage medicinen.
  • Vær opmærksom på bivirkninger.
  • Brug eventuelt Min.medicin.dk. Her ligger mange anvisninger på, hvordan man bruger medicinen korrekt.
  • Hvis du får meget medicin, kan det være en fordel, at medicinen pakkes maskinelt fra apoteket i dosispakker. Så får du altid den rigtige medicin.
  • Spørg på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.