Bedre behandling på vej til hørehæmmede

Af: Helseredaktionen

Foto: Scanpix/Iris

De omkring 800.000 hørehæmmede danskere skal fremover behandles langt bedre end hidtil.

Et nyt digitalt system og nationale kvalitetskrav til høreapparater skal fremover sikre landets hørepatienter en bedre behandling og afhjælpe de mange problemer, der er på høreområdet. Derfor har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afsat 115 mio. kr. på regeringens finanslovsforslag til høre-området. 

Krav til kvalitet

Forslaget består af følgende elementer:

  • 115 mio. kr. skal fordeles over fire år.
  • Et nyt digitalt system til at effektivisere visitationen skal testes i en region.
  • Behandlingstilbud skal være mere gennemsigtige. Herunder skal private klinikker informere klarere, og alle patienter skal sikres samme adgang til at få erstattet mistede høreapparater.
  • Der skal stilles nationale krav til kvaliteten af behandlingen.
  • De faglige ressourcer som f.eks. audiologi-assistenter skal bruges bedre.
  • Der skal indsamles mere data og viden på høreområdet.
  • Det skal sikres, at patienter modtager uvildig behandling og rådgivning.

Flere elementer skal ifølge ministeren være med til at nedbringe ventetiden på høreområdet og gøre behandlingssystemet mere moderne og gennemsigtigt.

Vi ved for lidt om behandling af hørehæmmede

Især skal en ny digital model for visitation skabe mindre ventetid. Det nye system skal bl.a. sikre, at patienternes høretests kan overføres elektronisk mellem det offentlige og det private. Hidtil har hørehæmmede fået foretaget en ny høretest, hver gang man er kommet på en ny klinik.

Sundhedsministeren vil også bruge en del af pengene på at skaffe mere viden om behov og brug af høreapparater hos de hørehæmmede.

– Vi ved alt for lidt. Hvor mange får egentlig gavn af høreapparater? Og hvor mange apparater ender i skuffen? Hvis vi skal sikre bedre kvalitet i behandlingen, har vi brug for de oplysninger, siger hun.

 

Kilde: JydskeVestkysten