Tinnitus: Et råb om hjælp

Af: Pia Smith Baun

Foto: Adobe Stock

Tinnitus, en misfunktion i det indre øre, kan forårsage generende ringetoner eller summende lyde i hovedet. Mange danskere lider af denne tilstand, og for nogle er den knyttet til høretab. En effektiv løsning inkluderer brugen af høreapparater, der kan reducere ubehaget og forbedre livskvaliteten.

Selvom tinnitus ikke er så markant i fokus som tidligere, er antallet af danskere med tilstanden steget betydeligt gennem de seneste år. Her er musik en af synderne. Musik, selvom berigende, kan have konsekvenser for hørelsen, især ved langvarig udsættelse for høj lydstyrke.

Høreforeningen opfordrer til tidlig screening af hørelsen, især da rapporter viser, at dårligt hørende kan føle sig isolerede og ensomme på grund af kommunikationsudfordringer. Ved at tackle høretab proaktivt med passende behandlinger som høreapparater, kan livskvaliteten forbedres markant.

For yderligere information om hørelse, høretest og høreapparat, anbefales det at besøge Høreforeningens hjemmeside og læse vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Læs hele artiklen fra Magasinet Helse her.