Blodprop i øjet

Blodpropper kan opstå stort set alle steder i kroppen – også i øjet.

Symptomer på blodprop i øjet er pludselig synstab. Blodproppen kan sidde i nethindens vener eller arterier, men man kan også have betændelse i de små blodårer, som forsyner synsnerven. Behandling og prognose afhænger af hvilken type blodprop, det drejer sig om. Det er derfor vigtigt hurtigt at få stillet den rigtige diagnose.

Blodprop i nethindens vener

En blodprop i en grenvene forhindrer blodet i at komme væk fra et område af nethinden. Det opleves som en sløring i synsfeltet og eventuelt nedsat syn (hvis den gule plet er påvirket). En blodprop i centralvenen forhindrer blodet fra hele nethinden i at komme væk. Det opleves som pludseligt nedsat syn.

Behandlingen af veneblodpropper er indsprøjtning af medicin i øjet eventuel kombineret med laserbehandling.

Blodprop i nethindens arterier

En blodprop i en grenarterie forhindrer det iltede blod i at komme ind i grenarteriens forsyningsområde. Det medfører, at nethinde henfalder i en sådan grad, at der opstår synsudfald i en del synsfeltet. Sidder blodproppen i nethindens centralarterie, henfalder hele nethinden og medfører et massivt synstab.

Der er desværre ingen behandling af arterieblodpropper.

Tilstopning af synsnervens blodforsyning

Betændelse i de små arterier, der giver ilt til synsnerven, kan sammen med betændelse i tindingens arterie være skyld i, at synsnervens blodforsyning tilstoppes. Symptomerne er pludseligt synstab, som inden for timer til dage kan gå over på det andet øje. Det er derfor meget vigtigt at starte en højdosis steroid-behandling for at forhindre spredningen til det andet øje.

En mere almindelig tilstopning af de små arterier er uden betændelse. Symptomerne er ofte mindre udtalte, men der er desværre ingen behandling.

Læs mere i Øjenforeningens brochure ”Blodprop i øjet”.

 


Hvordan man oplever en blodprop i øjet afhænger af, hvor den er placeret.

Grenvene:

Blodpropper i grenvener rammer ca. 15.000 danskere hvert år. Ubehandlet vil 50 pct. stadig kunne køre bil efter et halvt år.

 

Centralvene:

Blodpropper i centralvenen rammer ca. 4.000. Ubehandlet vil ca. 35 pct. stadig opfylde synskravene til kørekort efter et halvt år. 25 pct. vil udvikle nye blodårer i øjet.

 

Grenarterie:

En blodprop i en grenarterie er forholdsvis sjælden. Skal altid føre til at man undersøger, hvor blodproppen kommer fra, så nye blodpropper kan undgås.

 

Centralarterie:

En blodprop i øjets centralarterie er heldigvis sjælden. Den giver et uopretteligt synstab og skal altid føre til yderligere undersøgelser.