Klumme: Coronakrisen kan gavne den mentale folkesundhed

Af: Charlotte Meilstrup, post.doc.

Foto: Shutterstock

Kriser, som Covid-19 pandemien, kan være en trussel mod vores mentale sundhed, men samtidig opstår nye og anderledes fællesskaber og en lyst til at hjælpe og være noget for andre, som kan gavne den mentale folkesundhed på længere sigt.

Danskernes mentale sundhed har været dalende igennem de seneste mange år. Længe, har der været en tendens til at fokusere på individuel præstation, til at vende problemer indad og som en opgave for den enkelte at løse. Nu står vi midt i en krisetid, og har brug for hinanden for at bekæmpe noget fælles tredje.

Læs også: Ensomhed er et ord for det at føle sig alene

Følelsen af mening og formål i livet, samt oplevelsen af at være en del af et eller flere fællesskaber og at have nogen og noget at stå op til om morgenen, er afgørende for vores mentale sundhed. Det kan koges ned til tre grundlæggende ting, som er vigtige for at skabe god mental sundhed: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Netop de budskaber arbejder vi ud fra i partnerskabet ABC for mental sundhed, hvor kommuner, organisationer og forskere arbejder sammen om at fremme danskernes mentale sundhed.

I en tid med corona, hvor hverdagen er uforudsigelig og kan virke skræmmende, vil konsekvenserne for den mentale sundhed, uundgåeligt være alvorlige. Hvis man i forvejen lider af angst, depression eller ensomhed, kan tilstandene blive forstærket, og selvom man ikke har forudgående tegn på mistrivsel, kan man blive bange for at blive syg, smitte andre eller for, at ens nærmeste bliver ramt. Derudover kan arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed være en betydelig stressfaktor.

Læs også: Stress – når reptilhjernen tager over

Mennesker er sociale af natur, og vi har brug for hinanden – mental sundhed er noget vi skaber sammen. Sociale relationer kan selvsagt være svære at opretholde i en periode, hvor vi opfordres til at holde afstand, blive hjemme og begrænse socialt samvær. Kontakt til venner og familie må i stedet opretholdes via sociale medier, Facetime osv. Men for mange er det ikke nok.

Oplevelsen af aktivt at kunne gøre en forskel i en tid, hvor man kan føle sig magtesløs, kan give en følelse af mening. Måske derfor oplever vi i denne tid også, at der blomstrer mange fællesskaber op på afstand, og at flere tilbyder deres hjælp. Hjælpen kan både komme fra nogle, som vi normalt betegner som ressourcestærke og med høj grad af overskud, men i krisetider oplever vi også, at mennesker, som i andre situationer er hårdt ramt af f.eks. psykiske vanskeligheder, mobiliserer ressourcer og overskud, som de ikke vidste, de havde, til at gøre noget for andre.

Læs også: Hvor længe varer et samfundssind?

Hvis vi kan fastholde noget af det samfundssind, overskud og hjælpsomhed overfor hinanden, som blomstrer nu, kan det givetvis have positiv indflydelse på den mentale sundhed på samfundsniveau på længere sigt.