Danskerne deler gerne deres sundhedsdata med fællesskabet

Af: Henning Langberg, direktør i Copenhagen Healthtech Cluster og professor på Københavns Universitet.

Debatten om sundhedsdata vækker stærke følelser blandt de personer, der deltager i den offentlige diskussion.

 

De positive taler om potentialerne for den enkelte patient, for de sundhedsprofessionelle og for samfundet som helhed. De negative fremmaner frygt for misbrug af data, og at tilliden mellem patient og behandler bliver kompromitteret.

 Status quo i sundhedssystemet er IKKE en mulighed

Debatten har det med at blive forplumret, og fronterne er trukket så skarpt op, at nuancerne forsvinder. Det er ærgerligt, for vores sundhedsvæsen er under et massivt pres med stadig flere ældre og patienter med kroniske sygdomme. Vi ved, det trækker hårdt på sundhedsydelserne, uden at der bliver tilført flere penge til området.

Hvis bunden ikke skal gå ud af hele systemet, er vi altså nødt til at tænke nyt – status quo er ikke en mulighed. En mere systematisk brug af sundhedsdata kan være en del af svaret på et mere effektivt og kvalitetssikret sundhedsvæsen, der vil gøre det bedre at være patient og desuden skabe nye muligheder for de virksomheder, der udvikler løsninger og behandlinger til sundhedsvæsenet.

 

Danskerne vil gerne dele deres sundhedsdata

Men, hvad siger almindelige danskere om deling af deres sundhedsdata? Det fylder ikke meget i debatten, men de er væsentlige at spørge. I august 2017 præsenterede KMD Analyse en rapport om sundhedsdata og datadeling, og den er interessant af flere grunde: Rapporten slår fast, at et flertal af de adspurgte danskere gerne deler deres personlige data om sundhed, adfærd og psykisk trivsel med sundhedsprofessionelle.

Hvis formålet med deling af den enkeltes personlige data er effektivisering af sundhedsvæsenet, angiver 86 pct. af borgerne, at de enten anonymt eller ikke-anonymt gerne vil dele deres data med sundhedsprofessionelle i den offentlige sektor. 85 pct. angiver, at de gerne vil dele data med forskere inden for sundhed og medicin. 66 pct. er villige til at dele deres data med medicinalindustrien.

Der er altså ingen tvivl om, at den almindelige dansker gerne deler sine data med fællesskabet. Når vi i Copenhagen Healthtech Cluster taler med patientforeninger, er billedet endnu tydeligere: Patienterne deler generelt meget gerne deres data – både for at hjælpe kommende patienter til bedre behandlinger og i håbet om selv at få gavn af ny viden.

Det er på tide, at det klare ønske om at dele sundhedsdata blandt almindelige danskere spiller en tydeligere rolle i samfundsdebatten. Til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet.

 Læs mere her på kmd.dk

 


Holdningerne inden for sundhed er mangfoldige, og ikke alt kan bevises i store undersøgelser. Derfor har Helse inviteret stærke personligheder til at komme med deres syn på sundhedsvæsenet anno 2018. I marts er det Henning Langberg, der er direktør i Copenhagen Healthtech Cluster og professor på Københavns Universitet.