Dårlig udvikling af børns lunger kan føre til KOL

Af: Carsten G. Johansen

Foto: Colourbox

Lungeprofessor og overlæge, dr.med. Peter Lange, Hvidovre Hospital, stod i spidsen for banebrydende forskning, som viser at mangelfuld udvikling af lungerne tidligt i livet er en vigtig risikofaktor for senere at blive ramt af f.eks. KOL

– Frem for alt viser vores forskning, at det er meget vigtigt at sørge for at, børns lunger udvikler sig normalt, så de opnår den bedst mulige lungefunktion.

Professor Peter Lange kunne sidste år præsentere et vigtigt studie, lavet i samarbejde med spanske og amerikanske forskergrupper, som dokumenterede, at KOL i virkeligheden er flere forskellige sygdomme med forskellig udvikling. Den ene type KOL skyldes en dårlig udvikling af lungerne allerede i patientens børne- og ungdomsår.

– Vores studie bekræfter en teori om, at nogle mennesker udvikler det vi kalder ”små lunger” meget tidligt i livet, og at det er en væsentlig, medvirkende årsag til, at de senere rammes af KOL, forklarer Peter Lange.

I gruppen af mennesker med små lunger undgår de fleste stadig lungesygdomme. Men op imod 25 pct. af denne gruppe udvikler KOL på et tidspunkt, når de er blevet ældre, og især hvis de er blevet tobaksrygere.

– Det er vigtigt at understrege, at rygning næsten altid spiller en uhyre vigtig rolle for udviklingen af KOL. Så uanset om du har store eller små lunger, skal du droppe tobakken, siger professor Peter Lange.

Små lunger eller syge lunger

I den gængse forståelse af KOL har man hidtil gået ud fra, at alle mennesker opnår en ”normal” lungefunktion, når lungerne er fuldt udvokset i 25-30 års alderen. Når KOL viser sig i 50-60 års alderen, skyldtes det, at lungefunktionen er blevet nedbrudt dobbelt så hurtigt som hos raske, ikke-rygende mennesker. Eller: Det gik man ud fra. I Peter Lange-studiet var forløbet kun sådan hos ca. halvdelen af dem, som fik KOL.

Den anden halvdel havde en næsten normal udvikling, men startede fra et lavere niveau allerede i 20-års alderen, fordi de havde ”små lunger” tidligt i livet.

– Der er forskellige grunde til, at lungernes vækst bliver hæmmet. Men for at støtte op om sit barns lungefunktion skal man sørge for at have en sund graviditet, undlade at udsætte barnet for passiv rygning og søge lægebehandling, hvis barnet har lungesymptomer som f.eks. astma. En dårligt behandlet lungebetændelse eller astma hos børn og unge kan hæmme lungernes udvikling, forklarer Peter Lange.

Han understreger samtidig, at rygning er ekstremt  skadelig, mens man er ung og i voksealderen. Og lungerne skal fortsætte med at udvikle sig naturligt, til man er over 25 år.

– Teenagere, som starter med at ryge, får simpelthen ikke udviklet deres lunger optimalt, forklarer professoren.

Vigtig ny viden for forskerne

Mennesker, som udvikler KOL på grund af små lunger, oplever en mindre dramatisk udvikling af deres sygdom. Men der er stadig tale om en alvorlig og handicappende sygdom, som formentlig kunne være undgået, hvis barnets omgivelser – fra forældre til fagpersoner og læger – havde kendt risikoen ved de ovenstående faktorer.

– Det betyder meget for udviklingen af ny medicin til mennesker med KOL, at forskerne nu er klar over, at KOL udvikles på forskellige måder, således at man i fremtiden kan undersøge om sygdomsprocessen i de syge lunger er den samme hos dem, hvor KOL udvikles fra små lunger eller fra normale lunger. På længere sigt vil sådan forskning føre til bedre muligheder for at tilbyde en behandling, som er mere skræddersyet til den enkelte patient, siger lungeprofessor Peter Lange.


Astmabørns lunger er slemt udsat

Helt ny forskning fra amerikanske forskere viser, at børn med astma har en markant risiko for, at deres lunger ikke udvikles fuldt ud. En forskergruppe under det velanskrevne Childhood Asthma Management Program (CAMP) påviste, at 75 pct. af kroniske astmabørn (i en gruppe på 684 individer) oplever ”abnorm vækst” i deres lunger. Kun en fjerdedel af disse børns lunger passede ind i normale udviklingsmønstre. Ca. en fjerdedel udviklede for små lunger, men oplever ikke en tidlig reduktion af lungefunktionen.

Mere end halvdelen af astmabørnene udviklede for tidlig reduktion af deres lungefunktion – 11 pct. af gruppen havde ved undersøgelsens afslutning fået en decideret KOL-diagnose, og det er en betydeligt højere andel end befolkningen i almindelighed.

CAMP-forskerne har fulgt og fulgt op på børn med astma gennem flere årtier og konstaterer desuden, at drengebørn med astma har større risiko for at udvikle abnorm lungevækst end pigerne.

__________


Dobbelt-diagnoser i fokus

I disse år retter forskerne en del opmærksomhed imod en særlig gruppe af KOL-patienter. Nemlig dem der samtidig lider af astma.

Denne patientgruppe kategoriseres som ACOS (astma *COPD overlap syndrom) og omfatter typisk personer med astma, som ryger.

– Disse patienter har i første omgang god effekt af behandling med binyrebarkhormon. Men med tiden udvikler deres sygdom sig uheldigt med mange forværringer og mange indlæggelser, så det kan gå hurtigt ned ad bakke, forklarer professor Peter Lange.

Jo tidligere en ACOS-patient bliver diagnosticeret, jo bedre er muligheden for at sætte en virksom behandling ind.

*COPD er den engelske betegnelse for KOL

__________


Fire typer af lunger

[kan dette evt. laves som illustration – tabel eller figur?]

Efter de nye videnskabelige opdagelser kan vi alle sammen inddeles i fire grupper:

De raske

1. Ok lungefunktion som ung – ok lungefunktion som ældre

2. Lav lungefunktion som ung – ok lungefunktion som ældre

De sygdomsramte

3. Ok lungefunktion som ung – reduceret lungefunktion med alderen

4. Lav lungefunktion som ung – reduceret lungefunktion med alderen

Gruppe 3 omfatter de KOL-patienter, som passer ind i den traditionelle opfattelse af sygdommen. Deres tilstand forværres hele tiden, og de ender med at blive meget syge. Medicin kan forbedre deres lungefunktion og levealder betragteligt.

Gruppe 4 omfatter to typer KOL-patienter. Den ene type oplever en langsommere progression i deres sygdom – de bliver ikke lige så dårlige lige så hurtigt som andre KOL-patienter, efter de har fået deres diagnose. De har muligvis kun røget i mindre grad og er overraskede over, at de bliver ramt af KOL.

Den anden type er de patienter i gruppe 4, som har røget kraftigt. De oplever en meget voldsom og hastig udvikling i deres sygdom – især hvis de undlader at kvitte tobakken, når de har fået deres diagnose. Denne gruppe har fire gange større risiko for at udvikle KOL.