Det globale fødevaresystem belaster klimaet, slider på naturen og er hårdt ved vores sundhed

Af: Tænketanken Concito Foto: Unsplash

Verdens fødevaresystem skal efterspørge markant mere bæredygtig mad, være langt mere effektivt og tage meget større hensyn til natur og biodiversitet. Kun på den måde kan fødevaresystemet bidrage positivt til opfyldelsen af FN’s verdensmål om klima, natur og sundhed. Det viser en ny FN-rapport, der konkluderer, at der skal mange nye tiltag og teknologier i spil for at nå alle målene.

Den nye FN-rapport viser, at kun 16 % af verdensmålene i gennemsnit på globalt plan står til at blive opnået inden 2030, mens der på de resterende 84 % af målene kun er begrænset fremgang eller ligefrem tilbageskridt.

Læs også: Nordisk kost: En sund og bæredygtig løsning

Særligt fødevaresystemet har store udfordringer med at nå verdensmålene. Det skyldes at, fødevaresystemet er én af verdens største kilder til drivhusgasser, det breder sig på bekostning af natur og biodiversitet. Samtidig er 600 millioner mennesker underernærede, mens flere og flere lider af overvægt på grund af usund kost. Alle disse forhold er dækket af verdensmålene.

”Der er meget på spil, for vores fødevaresystem er helt centralt for at opnå global bæredygtighed, og der er lang vej igen. Vi står overfor en fundamental forandring af fødevaresystemet. Et oplagt sted at fokusere er at producere mere mad på et mindre areal,” siger Simone Højte, projektleder i CONCITO.

Fødevaresystemet omfatter alle processer indenfor landbrug, fiskeri, fødevareproduktion, transport, detailhandel, forbrugernes indkøb og madvaner samt affaldshåndtering. Der er derfor talrige knapper at skrue på for at øge bæredygtigheden, men mange initiativer peger dog på en omstilling af vores kostvaner og landbruget.

Tre scenarier for fremtidens fødevareproduktion

CONCITO har bidraget til den nye FN-rapport om verdensmålene som en del af et globalt videnskonsortium for fødevarer, landbrug, biodiversitet, arealanvendelse og energi (FABLE). Konsortiet består af eksperter fra 22 forskellige lande, og disse har modelleret verdens fødevareproduktion og -forbrug frem til 2050 i tre forskellige scenarier og beregnet, hvor langt det globale fødevaresystem er fra at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Desværre er der ingen af scenarierne i rapporten, hvor det er lykkedes at modellere et globalt bæredygtigt fødevaresystem, som både leverer tilstrækkeligt med fødevarer til en voksende global befolkning og holder sig inden for jordens planetære grænser.

”Rapportens resultater viser, at vi kun får et bæredygtigt fødevaresystem, hvis vi tænker ud af boksen. De steder i verden, der i dag spiser for lidt og for dårligt, skal spise mere og bedre, samtidig med at vi i vores del af verden skal spise langt færre animalske produkter samt mindre fedt og sukker,” siger Simone Højte, projektleder i CONCITO.

Indsatser skal trække i samme retning, men vil afhænge af region

Resultaterne understreger behovet for tiltag, som snarest skal sættes i værk, hvis vi skal komme i mål med et globalt bæredygtigt fødevaresystem. Disse elementer skal bidrage til tre overordnede formål: vi skal undgå overforbrug og begrænse indtaget af animalske proteiner, vi skal øge produktiviteten af fødevareproduktionen, og vi skal have mere og bedre natur.

Det er forskelligt fra region til region i verden, hvad der skal gøres for at opnå et bæredygtigt fødevaresystem, men der er brug for, at alle lande og regioner laver målrettede indsatser for at sikre en udvikling i samme retning. I Danmark diskuterer vi fx en klimaafgift på landbruget som et centralt tiltag for at reducere landbrugets klimabelastning.

”Nogle af de største potentialer er at øge produktiviteten både i plante- og husdyrproduktionen hos småbønder i udviklingslande, samtidig med at den eksisterende natur bliver beskyttet meget bedre. Det er en svær ligning at få til at gå op på globalt niveau, derfor er det helt centralt med multilaterale processer, som sikrer de grundlæggende betingelser for, at det kan lade sig gøre,” siger Simone Højte, projektleder i CONCITO.