Gigtforeningen: Det handler om virkelig mange mennesker

Af: Carsten G. Johansen

Foto: Jacob Ljørring

Direktør for Gigtforeningen advarer: Hvis flere skal senere på pension og blive længere på arbejdsmarkedet, er det afgørende med en massiv national handlingsplan mod smerter i muskel og skelet.

Det er et stort paradoks, og vi er nødt til at løse det.

– Samtidig med, at Folketinget bliver enige om at udsætte tilbagetrækningsalderen, må rigtig mange mennesker opgive deres arbejde på grund af smerter. Det handler om virkelig mange mennesker, som må stoppe på arbejdsmarkedet på grund af muskel/skelet-smerter. Vi er nødt til at løsne op for dét paradoks, siger direktør i Gigtforeningen Mette Bryde Lind.

Direktøren peger på to ting, som er særligt vigtige at arbejde med.

For det første skal der udbredes viden om, hvor vigtigt det er at holde sig aktiv og i fysisk form gennem hele livet – også hvis man allerede er ramt af gigt.

– Det er jo en normal, menneskelig reaktion: Når det gør ondt, holder du igen og slapper af. Men med denne type smerter forholder det sig omvendt. Den information har vi brug for at udbrede, så alle forstår det, siger hun.

En markant adfærdsændring

En anden vigtig ting handler om at skabe nogle tværfaglige kanaler, som sikrer en effektiv diagnosticering og behandling. En tværfaglig indsats, som omfatter læge, socialrådgiver, ergo- /fysioterapeut og psykolog – samt mulighed for individuel tilpasning af arbejdsdagen.

– At bruge fysisk træning imod smerter er en markant adfærdsændring, som kan være svær at udbrede. Det har vist sig at være meget effektivt for adfærdsændringen, når det foregår i arbejdstiden, så vi skal have arbejdsgiverne med.

– Det offentlige skal også blive hurtigere og mere effektiv til at opsamle patienterne, når de får ondt. Hver gang vi ser tiden an, giver vi gigtsmerten tid til at udvikle sig. Uanset om det er den praktiserende læge eller jobcentret, der hører, at borgeren har smerter, skal der være et sted at henvise til, siger hun.

Overordnet handlingsplan nødvendig

Naturligvis er det bedst, hvis folk ikke bliver syge eller får smerter. Men gigt og nedslidning er svær at eliminere helt fra vores dagligdag.

– Mennesker er forskellige, og det samme er arbejdspladserne. Men det er imponerende, hvor meget eksempelvis elastikøvelser kan hjælpe, når blot de er sat i system, siger Mette Bryde Lind.

– Jo bedre, vi kan organisere et tilbud om at støtte borgernes selvtræning, jo flere smerter kan vi forhindre. Jo flere kompetencer og mennesker kan vi bevare på arbejdsmarkedet, hvor der er så stor brug for dem, lyder hendes advarsel.

Gigtforeningen har ved flere lejligheder lagt pres på politikerne for at få lavet en overordnet plan for forebyggelse og behandling af muskel- og skeletsygdomme – senest med kampagnen ‘Handlingsplan nu’ i foråret 2019.


Fakta om gigt og smerter

Over 600.000 danskere oplyser selv, at de har en muskel- og skeletsygdom og er generet af smerter.

Mere end halvdelen af den voksne befolkning, har inden for de seneste 14 dage været lidt eller meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd.

Erhvervsaktive med lænderygsmerter har årligt 5,5 mio. flere sygedage end erhvervsaktive uden lænderygsmerter.

Muskel/skelet-smerter er skyld i 25 pct. af vores sygefravær og den næsthyppigste årsag til førtidspension.

71 pct. har daglige smerter som følge af deres gigt. 10 pct. har smerter flere gange om ugen.

Over 30 pct. oplever mindst én gang om ugen, at deres smerter afholder dem fra at deltage i sociale aktiviteter.

Kilder: Statens Institut for Folkesundhed, Danskernessundhed.dk, Sundhedsstyrelsen og Fakta – Gigtforeningens brugerpanel 2019.