Det svære valg

Af: Jeanne Fløe

Børnesygdomme er en række smitsomme sygdomme, der, som det ligger i navnet, oftest rammer børn. Man kan ikke sige børnesygdomme uden også at sige vaccination. Udviklingen indenfor vores sundhedssystem har gjort, at vi i dag kan vaccinere mod de farligste børnesygdomme med risiko for de største komplikationer med den såkaldte MFR vaccine. En vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

vaccine

Vi kender diskussionen mellem de “vaccine forskrækkede” og fortalerne for vacciner. Den snak fik en ny dimission under den seneste Corona pandemi. For pludselig meldte der sig en ny i klassen. Nu skulle forældre forholde sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lade deres børn i alderen 5-11 år vaccinere. Et udvidet vaccinationsprogram, der påvirker dit barn og mit barn.

Der har været rejst mange argumenter for og imod. Og på baggrund af de tilgængelige data har vi set de samme data føre til helt modsatte konklusioner. Der er ikke et åbenlyst rigtigt eller forkert svar.

Vigtigste og tungeste argument “for” har været samfundseffekten af at vaccinere. Normalt, når vi taler om vacciner, forholder vi os til effekten for den, der skal lægge arm til. Vi vaccinerer med MFR vaccine for at undgå, at barnet skal få sygdommene som voksen, hvor følgerne er langt værre. Med vaccinen mod Covid-19 blev argumentet at passe på nogle andre. Og så igen. Helt så enkelt er det næppe. For det barn, der gør sig mange bekymringer om Covid-19, kan der måske være en værdi i den tryghed, en vaccine giver.

Både de, der mener, at børn skal vaccineres, og de, der mener det modsatte, vil i kompleksitetens navn kunne trække linjerne skarpt op. Begge kan have en tendens til at overdrive de risici og usikkerheder, der er forbundet med det ene eller det andet valg. Så forestil dig lige at være forælder og skulle træffe det rigtige valg på dit barns vegne.

Man kan vælge at forberede sit barns immunforsvar ved hjælp af en vaccine, der samlet set må betegnes som sikker. Eller man kan vælge at lade være, hvorved barnet vil få en sygdom, som det i de fleste tilfælde vil klare sig fint igennem. Måske er der bivirkninger til vaccinen, vi endnu ikke kender, men det forventer vi ikke, og risikoen er i så fald formentlig lav. Måske er der langtidseffekter af Covid-19, som vi endnu ikke kender, men det forventer vi ikke, og risikoen er i så fald formentlig lav. Eller som Kirkegård skrev: Gift dig, gift dig ikke, du vil fortryde begge dele.