Tandeftersyn: Dialog med unge og forældre er vejen frem

Af: Annette Westborg, tandplejer

Foto: Scanpix/Iris

Hvis vi skal få de unge mennesker til at fortsætte de regelmæssige tandeftersyn og dermed følge op på det succesfulde forebyggende arbejde i børnetandplejen, må vi se i øjnene, at kontrol alene ikke er svaret på de svære problemer. Hårdt sundhedsfremmende arbejde kan kun opnås ved den personlige kontakt.

Udfordringen ligger i at fastholde de unge mennesker i at overholde de regelmæssige eftersyn, så de, når de bliver ældre og mere udsatte, allerede er i tandplejesystemet. Derved får vi mulighed for at opfange sygdom tidligt og således forebygge, at det får lov til at udvikle sig.

Staten udøver kontrol og reguleringer, men må på den anden side give plads til, at alle har et personligt ansvar, hvad enten det gælder det, de arbejder med, den måde man omgås hinanden på eller det samfund, man er en del af. Hvis man som politiker alene tror, at man kan løse problemer ved kontrol og lovreguleringer, kender man den menneskelige natur meget dårligt.

Gratis tandeftersyn ville være etisk korrekt

Men skal derimod appellere til den etik, alle er forpligtet til, men som politiker skal man også anvise andre veje og forsøge at påvirke holdninger og adfærd. Ellers reducerer man sig selv til bureaukrat og forvalter.

Med den evidensbaserede viden, vi i dag har om sammenhæng mellem parodontitis og almensygdomme, ville et politisk tiltag i form af gratis eftersyn i min optik være et både klogt og fornuftigt tiltag.

Økonomisk gevinst i sidste ende

Man kan således sende et sundt signal om vigtigheden af at overholde de regelmæssige eftersyn både til forældre, de unge samt til alle dem, der kun kommer, når de har tandpine. Og mon ikke der samfundsøkonomisk vil være en del at spare på sigt?

Jeg vælger at have tillid til den politiske vilje, for tillid er det stof, et sundt demokrati er gjort af. I mellemtiden må vi som tandplejere forsøge med opsøgende virksomhed i form af dialog med de unge og deres forældre.

Gid de unge mennesker længe leve må! Med deres egne tænder.