Din partner kan have indflydelse på, om du rammes af type 2-diabetes

Af: Jannie Iwankow Søgaard

Foto: Shutterstock

Nyt studie blandt par, hvor den ene har type 2-diabetes, skal bidrage til bedre at kunne identificere personer i risiko for at udvikle sygdommen. Håbet er, at forebyggelse og behandling af type 2-diabetes kan bedres i fremtiden.

Det kan godt betale sig at finde en livsledsager med et godt helbred, hvis man gerne selv vil forholde sig sund og rask. I hvert fald, når det handler om folkesygdommen type 2-diabetes, som omkring en kvart million danskere er diagnosticeret med. Det har forskning allerede vist, fortæller læge og ph.d. Omar Silverman, der forsker i type 2-diabetes på Steno Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitet og har lavet ph.d. om familierelationers betydning for udvikling af type 2-diabetes.

– Vi ved, at man har større risiko for at udvikle type 2-diabetes, hvis det i forvejen er i familien. Har din mor eller far type 2-diabetes er risikoen for, at du også udvikler sygdommen dobbelt så stor som andre, hvis forældre ikke har type 2-diabetes. Men i min ph.d. fandt jeg ud af, at det ikke kun handler om, hvorvidt en af dine forældre har sygdommen. Det viste sig også, at jo yngre dine forældre er, når de bliver diagnosticeret med type 2-diabetes, jo højere er risikoen for, at du selv udvikler sygdommen, forklarer han.

Men det er ikke kun ren genetik, der afgør, om det enkelte menneske udvikler type 2-diabetes. Sociale, adfærds- og miljømæssige forhold spiller ligeledes ind – også i de enkelte familier, hvor der ofte kan findes de samme sociale og adfærdsmæssige mønstre igennem generationer.

Sover og spiser du samtidig som din partner?

I sin postdoc-afhandling, som han netop har fået tildelt støtte til fra Danish Diabetes Academy, vil Omar Silverman atter ser nærmere på familieforbindelser og -relationer på befolkningsniveau som en fortsættelse af sit ph.d.-projekt. Ved at analysere data fra forskellige sundheds- og socialregistre er målet at få et bedre kendskab til, hvordan mere viden om familiernes sygdomshistorie – ikke kun diabetes, men også mental sundhed og kronisk sygdomshistorie – sammen med familiens socioøkonomiske faktorer kan forbedre identifikationen af personer med øget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Men den landsdækkende registerundersøgelse er kun den ene del af hans postdoc-afhandling. Omar Silverman fortæller, at den skal kobles med en såkaldt tværsnitsundersøgelse, hvorigennem han vil indsamle viden om livsstil hos par, hvor den ene part har type 2-diabetes.

– Jeg vil se på parrenes daglige aktivitetsmønstre – hvordan de spiser, træner og sover. Og ikke nok med det. En del af projektet er også løbende og eksternt at forsøge at tracke dem for at finde ud af, om de gør tingene synkront. Hvor koordineret er deres søvn, deres fødeindtag og fysiske aktivitet? Deres blodsukker og puls vil løbende blive målt, så vi kan se, hvordan de er synkroniseret, siger han.

Når det er vigtigt at se på synkroniteten af parrets adfærd, er det fordi, synkroni er en målstok for koordination. Og koordination fører til samarbejde ifølge Omar Silverman.

– I dette særlige tilfælde er synkronisering vigtig, fordi den kan hjælpe os med at identificere specifikke tidspunkter, hvor par er synkrone eller asynkrone i deres adfærd. På den måde kan vi sætte ind med parbaserede tiltag, der er tilpasset deres synkroni. Forestil dig, at vi for eksempel kan identificere et specifikt øjeblik, hvor den ene partner er fysisk aktiv, og den anden er stillesiddende. Måske kan vi målrette disse specifikke asynkrone tidsvinduer for at motivere den stillesiddende partner til at slutte sig til den aktive partner, siger han.

Dobbeltgevinst

Med studiet håber Omar Silvermann at tage det første skridt henimod det, han kalder par-forebyggelse.

“Hvis du rammer de her par, hvor den ene allerede har type 2-diabetes, og den anden er i risiko for at udvikle sygdommen, så kan du få en dobbeltgevinst ved at arbejde med forebyggelse hos den ene og behandling hos den anden.”

Den nuværende tilgang til forebyggelse af type 2-diabetes er oftest fokuseret på den individuelle patient. Men selvom livsstilsforebyggende interventioner har vist sig at være effektive, falder den langsigtede bæredygtighed og effektivitet over tid. Omar Silverman vil tænke i en anden retning.

– Med min forskning forsøger jeg at ændre dette paradigme. Jeg tror på, at ægtefælle-, familie- eller sociale netværksinterventioner til diabetesforebyggelse og -pleje kan føre til mere bæredygtige interventioner, siger han og fortæller, at resultaterne af hans undersøgelser vil være klar om cirka to år.

Voldsom stigning i type 2-diabetes

Antallet af danskere med diabetes er fordoblet i de sidste 20 år, og stadig flere forventes at få diabetes fremover. Fordoblingen skyldes en stigning i antallet af danskere med type 2-diabetes, mens antallet af danskere med type 1-diabetes har ligget relativt stabilt.

Kilde: Sundhedsstyrelsen


Diabetes i tal

Ca. 280.000 danskere har diabetes

90 pct. har type 2-diabetes

10 pct.  har type 1-diabetes

3 ud af 70 danskere har fået stillet diagnosen type 2-diabetes

5 ud af 70 danskere har et forstadie til type 2-diabetes – (prædiabetes.) Deres blodsukker er lidt forhøjet, og dermed har de forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Kilde: Videnscenter for Diabetes


Hvad er type 1-diabetes?

Type 1-diabetes er en kronisk sygdom, hvor cellerne i bugspytkirtlen, som danner det livsvigtige hormon insulin, bliver ødelagt.

Hvad er type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom med blandt andet forhøjet blodsukker. Langt størstedelen af de personer, som har diabetes, har type 2-diabetes.


Symptomer på type 2-diabetes

 • Øget tørst
 • Hyppige vand­ladninger – man tisser mere end normalt, især om natten
 • Træthed
 • Større tendens til infektion i hud og slimhinder
 • Kløe og svie omkring køn­sorganerne
 • At sår har svært ved eller er lang tid om at hele
 • Utilsigtet vægttab
 • Mave­smerter
 • Almen utilpashed
 • Rejsningsproblemer hos mænd
 • Tandkødsbetændelse eller parodontitis
 • Syns- eller føle­forstyrrelser.

Symptomer på type 1-diabetes

Symptomerne på type 1-diabetes skyldes, at blodsukkeret bliver for højt.

Årsagen til det høje blodsukker er, at kroppen mangler insulin. Uden insulin kan sukkeret i blodet, som kommer fra den mad, vi spiser, ikke optages i lever og muskler. Det gør, at blodsukkeret stiger, hvilket giver en række fysiske symptomer.

Ikke alle mennesker oplever de samme symptomer på, at de har type 1-diabetes. Nogle vil opleve, at symptomerne udvikler sig meget hurtigt og akut, mens det for andre vil være mindre tydeligt i starten og udvikle sig over uger til måneder.

Har man flere symptomer på højt blodsukker samtidig, skal man kontakte sin læge med det samme.

De hyppigste symptomer på højt blodsukker (hyperglykæmi) er:

 • Udtalt tørst og mundtørhed
 • Hyppige vandladninger – man tisser mere end normalt, især om natten
 • Træthed og almen utilpashed
 • Stor sult
 • Utilsigtet vægttab
 • Synsforstyrrelser
 • Ved meget højt blodsukker kan man blive omtåget og bevidstløs.

Derudover kan man opleve symptomer som:

 • Mavesmerter, kvalme og opkastninger
 • Hovedpine
 • Større tendens til infektion i hud og slimhinder
 • Føleforstyrrelser i hænder og fødder
 • Dårlig heling af sår.

Sådan forebygger du type 2-diabetes

Følg de officielle kostråd

Dyrk motion regelmæssigt. Helst en halv time om dagen. Men du kan sagtens gøre det i “bidder”

Husk, at al bevægelse tæller

Undgå stillesiddende adfærd i timevis

Undgå overvægt. Fysisk aktivitet forebygger overvægt

Kvit rygning, da netop rygning øger risikoen for, at du får type 2-diabetes.