Dine tænder kan holde hele livet

Af: Elisabeth Gregersen, Formand for Dansk Tandplejerforening

Foto: Colourbox

Tænder forfalder ikke som følge af alderdom, men som følge af dårlig eller utilstrækkelig pleje. Derfor er det vigtigt at passe godt på sine tænder hele livet.

Når man bliver ældre, er det ikke til at skjule, at kroppen forfalder – muskelstyrken svækkes og mobiliteten bliver langsomt dårligere. Dette sker, også selvom at man er aktiv, spiser sundt og gør, hvad man kan for at være god ved sin krop. Anderledes ser det dog ud, hvis man tager et blik på tænderne. For tænderne forfalder nemlig ikke som følge af alderdom – de bliver kun dårligere på grund af manglende eller utilstrækkelig pleje. Med en grundig tand- og mundpleje dagligt og regelmæssige besøg hos en tandplejer, er chancen for at tænderne holder hele livet meget stor.

Nye tandplejebehov kan opstå

Det er vigtigt at spørge tandplejeren til råds om mundhygiejnen, hvis man får ny medicin eller får diagnosticeret en ny sygdom. Med alderen følger nemlig desværre også en større risiko for at få diagnosticeret sygdomme som diabetes, cancer eller en hjertekarsygdom, og de fleste syge og svage i Danmark er ældre borgere.

En nylig diagnosticeret sygdom, ny medicin eller en ny behandling kan påvirke din mund og dine tænder, og der kan der opstå nye mund- og tandplejebehov. Den gode tand-og mundpleje, som man har haft hidtil, kan i nogle tilfælde her vise sig at være utilstrækkelig, fordi den nye helbredstilstand medfører en større risiko for at udvikle infektioner og sygdomme i munden, herunder f.eks. huller, tandkødsbetændelse og paradentose. Disse sygdomme og infektionstilstande er alvorlige og kan ødelægge tænderne, hvis ikke de behandles korrekt. Det er her vigtigt at få udredt, hvilke tiltag man skal gøre i den daglige mundpleje derhjemme, hvis ens generelle helbredstilstand ændrer sig.

Kroppen påvirkes af din mund- og tandsundhed

Flere og flere ældre lever længere, – også selvom de har en kronisk sygdom. Antallet af ældre med en nedsat funktionsevne enten på grund af alder, eller på grund af en sygdom – er derfor stigende. Det betyder, at der er flere svage ældre, som ikke selv kan varetage deres egen mundpleje, og dårlig mundhygiejne blandt ældre er et alvorligt og stigende problem.

Det er derfor vigtigt, at svage ældre får hjælp til den daglige mund- og tandpleje af uddannet sundhedspersonale. En sund mund og sunde tænder kan være med til at sikre, at man forbliver rask i hele kroppen hele livet – faktisk kan god mundpleje redde svage ældres liv.


Sådan passer du på dine tænder

Kravene til den daglige mund- og tandpleje er den samme, om man er 60 eller 20 år, hvis man er sund og rask:

  •  Børst tænderne rene to gange dagligt
  • Brug en blød tandbørste
  • Brug tandpasta med fluor
  • Spyt ud efter tandbørstning, men undlad at skylle din mund
  • Brug mellemrumsbørste eller tandtråd hver dag
  • Spar på sukker og syreholdige drikke som f.eks. juice og sodavand

 Har du protese, skal den børstes ligesom dine egne tænder.

____________

Hvornår skal man have hjælp til tandpleje?

Huskereglen lyder, at hvis man ikke selv kan rede sit hår eller nå munden med bestikket, når man spiser, så magter man heller ikke selv at stå for rengøringen af sin egen mund, og her skal man have hjælp til den daglige mund- og tandpleje af plejepersonale. Man skal også visiteres til omsorgstandplejen, som sikrer, at man får foretaget regelmæssige tjek og forebyggende behandling. Læs mere om omsorgstandplejen på www.omsorgstandpleje.org.