Et godt indeklima er afgørende for dit helbred

Af: Mette Buch Jensen

Foto: Shutterstock

Skimmelsvamp, fugt, støv og stillestående luft fyldt med partikler. Alt sammen komponenter i et sundhedsskadeligt indeklima med omkostninger for både dit fysiske og psykiske velbefindende. Heldigvis er der de seneste år kommet øget fokus på at sikre et sundt indeklima, både i nybyggeri og i eksisterende boliger. En familie fra Holstebro har siden 2017 boet i et nybygget hus, hvor indeklimaet er tænkt ind i hver eneste detalje.

Farvel til køkken-alrummet. Goddag til børneværelser uden legetøj. Sørg for at samle hele familiens tøj i ét rum. Tilsæt et ventilationssystem, som løbende udskifter luften i hele huset. Sådan lyder en del af opskriften på et sundt indeklima, og præcis sådan bor familien Nørgård Sigh fra Holstebro.

– Her er et virkelig rart indeklima med en god udskiftning af luften. Det er svært at beskrive med ord, men man kan tydeligt mærke det. Selvom vi måske ikke længere tænker over det i vores hverdag, så er det dejligt at vide, at der er taget højde for alt i vores hus, siger Martin Nørgård Nielsen.

Sammen med sin kone og deres to drenge bor Martin Nørgård i et nybygget hus i naturskønne omgivelser. Udover nogle store ”skorstene” er der intet usædvanligt ved husets ydre, men så snart man træder indenfor, er det tydeligt, at her er bygget og indrettet med fuldt fokus på at sikre et optimalt indeklima. Huset er opført af Realdania By & Byg som en del af projektet ”Sunde Boliger,” og da familien købte huset i Holstebro, sagde de i samme ombæring ja til at indgå i et toårigt projekt med Realdania.

Læs også: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvamp

Fokus på indeklima

Indeklimaet i private hjem har fået fornyet fokus de seneste år, og Covid-19-pandemien har tilført endnu et lag til relevansen af at sikre et sundt indeklima. I en tid hvor hovedparten af os arbejder hjemmefra – for manges vedkommende også med hjemmeskoling af børn – og hvor de fleste tilbringer langt mere tid indendørs end udendørs, er der god grund til at være opmærksom på indeklimaet. Både i forhold til spredning af virus som for eksempel Covid-19, men også i relation til indeklimaets betydning for udviklingen af store folkesygdomme som astma og allergi.
Indeklima er en diffus størrelse, som består af mange elementer: Partikler i luften, afgasning af kemiske materialer fra tøj og indbo, fugt, skimmelsvamp, støj fra trafik og naboer, lysindfald og lugt.

Derfor blev det tværfaglige forskningscenter ”Center for Indeklima og Sundhed i Boliger” oprettet med støtte fra Realdania, og med resultaterne fra centrets forskning arbejder Realdania By & Byg i dag på at give både nybyggeri og eksisterende boliger et markant løft.

– Et væsentligt element i et sundt byggeri er indeklimaet. Vi sætter nye undersøgelser i gang, vi bygger nyt, og vi forsøger til stadighed at blive klogere på, hvordan vi sikrer et optimalt indeklima i eksisterende boliger, siger arkitekt og projektleder Jørgen Søndermark, Realdania By & Byg. Han leder projektet, ”Sunde Boliger” i Holstebro, hvor familien Nørgård Sigh bor.

Hvilke faktorer betyder allermest for et godt indeklima?

“Det gør ventilation og udluftning. Mange dårligdomme bliver båret videre af luft: Fugt, partikler fra stegning, afgasning af kemiske partikler fra møbler, tæpper og legetøj.”

– Det hele bliver spredt gennem luften, og derfor er det så afgørende med en god ventilation og en god udluftning, siger projektleder Jørgen Søndermark.

Masser af luft

Tilbage til huset i Holstebro. Her er luftventilationen central og sikres blandt andet gennem store ovenlysvinduer, som åbnes med et enkelt tryk og automatisk lukker sig igen. Ovenlysvinduerne er placeret øverst i ’skorstene’ over blandt andet badeværelset. Skorstenene giver luften en god højde som kan udnytte naturens egne drivkræfter til at trække luft gennem huset. Luften suges ind i blandt andet soveværelserne gennem husets facader, ind over et nedsænket perforeret loft, og herfra falder luften langsomt ned i rummene og sikrer en sund luftudskiftning.

– Da vi flyttede ind, var vi lidt bekymrede for ventilationen i huset. Vi har en naturlig ventilation, hvor luften automatisk kommer ind, og vi kan så ventilere ved at åbne ovenlysvinduerne. Vi har oplevet lidt gener med træk og har derfor fået sat afskærmning op og installeret ventiler for at mindske luftgennemstrømningen, så vi er godt på vej med en løsning, fortæller Martin Nørgård.

Hvordan adskiller jeres hus sig fra et almindeligt hus?

– Det gør det på rigtig mange måder. Alle mursten er u-brændte sten, som absorberer fugt. Indendørs har vi en ret markant træbeklædning i form af nogle karakteristiske træpaneler, som er presset sammen under højt tryk og helt uden brug af lim. Som en del af projektaftalen med Realdania By & Byg har vi lovet ikke at male træpanelerne i projektperioden, og nu har vi vænnet os til det rå udtryk og vil formentlig ikke male dem, når vi må. Den maling, der er brugt andre steder i huset, er uden kemikalier. Selve indretningen er også meget anderledes; køkkenet er lille og afskærmet af en glasdør, så der er ingen åben adgang til de andre rum. Det betyder, at partikler fra stege-os ikke breder sig til resten af huset. Vi opponerede imod køkkenet, da vi så det første gang, men da vi fik en forklaring på det, så gav det mening. I dag er vi superglade for det i hverdagen og savner ikke et køkken-alrum. Drengene kan sidde i stuen lige inde ved siden af og have ro til at lave lektier, mens vi er i køkkenet, så alle kan fokusere på dét, vi nu hver især er i gang med. Og vigtigst af alt så spredes partiklerne fra madlavningen ikke til de øvrige rum. Det har stor betydning for indeklimaet.

Visionen om at skabe ”rene rum” betyder også, at huset i Holstebro rummer to små børneværelser helt uden legetøj og helt uden drengenes tøj. Det er der en god grund til:

– Legetøj afgiver flygtige kemiske afgasninger og tøj afgiver partikler. Derfor er legetøjet samlet i et legeværelse, som kun bliver brugt til at lege i. Og hele familiens tøj er samlet i garderobeskabe i ét rum, hvor vi også har vaskemaskine og tørretumbler. På den måde forbliver tekstilpartiklerne ét sted og bliver ikke spredt i resten af huset, og vi undgår i samme ombæring for meget støv. Alt sammen til gavn for vores indeklima, fortæller Martin Nørgård.

Læs også: Luft ud – og luk op for bedre livskvalitet

Drop det nye køkken

Hvert rum har sine udfordringer. Badeværelset afgiver en masse damp og fugt, som skal transporteres videre, så det ikke sætter sig som skimmelsvamp. Køkkenet afgiver partikler, når der steges og bages – ofte med spredning til resten af hjemmet. I soveværelset ophobes CO2 i løbet af natten og kan sætte sig som hovedpine og træthed i hele kroppen. Og så er der afgasninger af flygtige kemiske stoffer fra tøj, legetøj, maling, møbler og alt det andet, som vi omgiver os med inden døre.

Projektleder Jørgen Søndermark er klar i mælet om fremtidens boliger.

“Hvis jeg stod med et hus, der skulle renoveres, så ville jeg droppe at bruge penge på et nyt køkken eller et nyt badeværelse. I stedet ville jeg bruge mine økonomiske ressourcer på et supergodt ventilationsanlæg.”

Vi er indenfor 90 pct. af tiden, så det giver rigtig god mening at have kæmpe fokus på en sund luftcirkulation. Corona-pandemien har sat varigt aftryk på vores opmærksomhed omkring indeklimaet, og vi kommer også til at se arbejdspladser, hvor der er længere mellem medarbejderne, mindre støj og et langt større fokus på at lufte ud og på anden vis sikre en god luftkvalitet. Og her hjælper grønne planter i øvrigt ikke. Det er en myte, at planter egenhændigt kan rense rummet – de har meget behersket effekt på indeklimaet, medmindre man bogstaveligt talt bor i en jungle.

Da familien Nørgård Sigh valgte at købe deres hus og dermed være en del af Realdania By & Byg-projektet, forpligtede de sig samtidig til ikke at ændre noget i projektperioden. De måtte ikke skrue op og ned for varmen på radiatoren. De måtte ikke male eller lave forandringer indendørs. I dag hvor projektperioden snart udløber, stortrives de i huset.

– Vi havde da vores betænkeligheder, men de er grundigt fejet af banen. Vi kom fra et hus på 200 m2 til huset her som er på 145m2 og med en helt anden størrelse på de forskellige rum. Vi er blevet rigtig glade for at bo mere småt. Det er nemt at holde rent, og vi er blevet tvunget til at rydde ud i en masse ting, som det viste sig, at vi alligevel ikke rigtig brugte. I dag har vi få, men lækre ting, som til gengæld bliver brugt. Vi er blevet langt mere fokuseret på at købe ordentlige materialer og har for eksempel købt et nyt spisebord i træ og andre møbler i træ og læder. Vi slæber ikke plastik med ind og vil fortsætte med at indrette med de materialer, der passer til huset og som harmonerer med at have et sundt indeklima, siger Martin Nørgård.

Med til huset hører både et udekøkken og en udendørs bruser. Begge dele for at påvirke familien positivt til at søge mere udenfor og dermed mindske damp fra badet og partikler fra madlavningen inden døre.

Gode råd

Hvad kan man selv gøre med størst mulig gevinst for indeklimaet?

  • Luft ud tre gange dagligt i 5 minutter med gennemtræk
  • Ingen rygning eller stearinlys indenfor
  • Sov med åbent vindue eller med en dør på klem. Også i børneværelset
  • Tør ikke vasketøjet inden døre
  • Luft ekstra godt ud i badeværelset
  • Undgå plastlegetøj i børneværelset
  • Prøv at samle alt tøj i ét rum
  • Hvis du har en ovn med den selvrensende pyrolysefunktion, så lad være med at bruge funktionen og rengør i stedet med brun sæbe og knofedt.
  • Luk døren ud til køkkenet og brug emhætten. På den måde undgår du at sprede stegepartikler til de øvrige rum.
  • Hvis I har planlagt at renovere jeres hus, så tænk i ventilationsløsninger.

 

Kilde: Jørgen Søndermark, projektleder, Realdania By & Byg


Sunde Boliger

Tre nybyggede huse i Holstebro. Projektet afsluttes i efteråret 2021.
Renovering af eksisterende boliger i Randers: Tre lejeboliger fra hvert sit årti; 1930´erne, 1950´erne og 1960´erne. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

Begge projekter afsluttes med en rapport fra ingeniørfirmaet MOE, som præsenterer målinger og anbefalinger.
Realdania har også fokus på blandt andet indeklimaet på landets folkeskoler. Undersøgelser viser, at i 91 pct. af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere end myndighederne anbefaler i 47 pct. af brugstiden.

Kilde: Realdania


Kort om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø for eksempel i form af byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Indeklima har gennem en årrække været et særligt fokusområde, og Realdanias datterselskab, Realdania By & Byg, opfører nyskabende og eksperimenterende byggeri som for eksempel ”Sunde Boliger i Holstebro” og ”Sunde Boliger Renovering i Randers.”

Du kan læse mere om projekterne og se en video fra huset i Holstebro på Realdania.dk.


Kort om CISBO

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) blev etableret i et samarbejde mellem fem af de primære forskningsinstitutioner på indeklimaområdet: Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet), SBi (Aalborg Universitet), Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet) samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

CISBO eksisterede i projektperioden fra 2009-2016 og har udgivet en række forskningsrapporter.

Kilde: Realdania