Et høretab kan få alvorlige konsekvenser

Af: Helse-redaktionen

Foto: Shutterstock

Hvad vil du helst – miste synet eller hørelsen? Sådan har mange spurgt sig selv eller hinanden, når talen faldt på handicaps. De to vigtige sanser konkurrerer her, for hvad er værst? Flere peger på et synstab. Men et høretab kan koste mere, end du måske lige tror.

Nu er det heldigvis ikke sådan, at vi skal vælge mellem vores sanser. Men for rigtig mange af os, er det ikke så meget et valg senere i livet, hvor briller og høreapparater nærmest pr. automatik bliver faste accessories.

Nogle tror måske, at de har et valg, hvis de vælger at overhøre tegnene og ignorere den dårlige hørelse. Men det kan få store konsekvenser, hvis du ikke anerkender og får hjælp til dit høretab.

En risiko er, at du mister social interaktion med andre, hvilket især for ældre kan blive skæbnesvangert. Der er en kraftig sammenhæng mellem høretab og risikoen for at udvikle depressioner. Begge dele er igen risikofaktor for at udvikle demens. Så et ubehandlet høretab kan blive alvorligt.

Hvad giver høretab?

Selvom mange af os har været til koncerter og fester med høj musik, så er det langt fra altid høreskader, der ligger bag dårlig hørelse. Udover deciderede sygdomme i mellemøret eller omkring hørenerven, findes der andre sygdomme og tilstande, som kan føre til høretab, såsom: Åreforkalkning, forhøjet blodtryk og diabetes.

Disse ret almindelige helbredsudfordringer hos ældre påvirker nemlig de små blodkar omkring det indre øre. Så hvis du oplever høretab, uden at have andre diagnoser, bør du få undersøgt, om der kan være en anden medicinsk årsag bag, som du også bør få kigget på.

Når du har fået høreapparat

Et høreapparat kræver tilvænning. Og det er langt fra sikkert, at du er gode venner med apparatet fra starten af.

Det kræver tålmodighed, viljestyrke og hjælp fra omgivelserne, men så vil det også i langt de fleste tilfælde lykkes inden for kort tid at vænne sig til igen at opfatte lyde, du ikke har kunnet høre længe.

Du får ikke din normale hørelse tilbage. En beskadiget hørelse kan ikke genskabes. Men et høreapparat kan hjælpe dig med at udnytte den høre-rest, du har tilbage ganske godt.

Og så skal du vænne dig til livet med høretab …

Især det sociale liv kan være en udfordring i starten. Og derfor kan det betale sig at tage nogle forbehold, hvis du står over for en masse sammenkomster, hvor der vil være mange mennesker, stemmer, musik eller andre lyde.

For nogle med høretab kan det være vanskeligt at skelne, hvem der siger hvad. Det kan kræve store mængder energi at opholde sig i larm i længere tid og skulle anstrenge sig for at følge med, når andre taler og måske taler i munden på hinanden.

Derfor kan det betale sig at lægge en strategi på forhånd:

Find evt. ud af, om du kan gå ind i et andet og roligere rum og snakke med en enkelt person ved behov.

Nogle vælger at tale meget, så de er fri for at skulle lytte så meget, men det fungerer næppe, hvis du ikke er tilpas med alt for meget opmærksomhed. Til gengæld kan du så vælge at trække dig lidt fra samtalen og blot nyde tilstedeværelsen og samværet med familie eller venner.

Mind gerne omgivelserne om dine problemer med at høre. Bed folk om at se på dig, tale tydeligt og i et roligt tempo. Mange glemmer det, når snakken går og humøret er højt, men de fleste vil rigtig gerne tage hensyn. Er det svært for dig at gøre opmærksom på det, så find et par allierede, der gerne vil hjælpe dig med at minde selskabet om det.

Aftal gerne med din partner, at I evt. kan tage lidt tidligere hjem, hvis støjen har hevet al energien ud af dig.

 

Kilder: hoereforeningen.dk, sundhed.dk

 


 

Fakta

  • Hver 6. dansker over 18 år har problemer med hørelsen.
  • Ca. 300.000 har et høreapparat.
  • Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage.
  • Hver 10. i arbejde har høreproblemer.