Få kørekort til de nye kørekortsregler

Af: Øjenforeningen

Foto: Scanpix/Iris

Der var engang, for ikke så længe siden, hvor man kunne få et kørekort som 18-årig, og uden videre kunne køre på det samme kort indtil pensionsalderen. Herefter skulle man til regelmæssige lægetjek for at beholde sit kørekort. Sådan er det ikke længere.

I dag udstedes alle kørekort for 15 år – uanset hvor gammel man er. Og der kræves kun lægeattest første gang kørekortet udstedes. Dog skal man også forbi lægen, hvis man ønsker at tilføje nye kategorier, som eksempelvis motorcykel, til kørekortet.

De nye regler har betydning for alle. Får man for eksempel kørekort som 18-årig, skal det fornyes igen, når man bliver 33. Fornyer man som 70-årig sit kørekort, vil det være gyldigt, indtil man fylder 85 år – og lægeattesten er ikke længere nødvendig.

Selv om der nu er blødt op på kravene om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet, er helbredskravene for bilister uændrede. Har man helbredsproblemer, bør man derfor fortsat besøge sin læge for at få afgjort, om man opfylder helbredskravene til ens kørekort.

Kørekortet udstedes i dag af borgerservice på vegne af politiet. I helbredsmæssige spørgsmål læner politiet sig op ad Styrelsen for Patientsikkerhed, der har mulighed for at dispensere ved mindre afvigelser fra de formelle krav.

 


 

Så godt skal du se, for at kunne køre bil:

Synsstyrke

Målt med ét eller begge øjne: 0,5 eller 6/12.

Du må gerne bruge briller eller kontaktlinser, når synsstyrken udmåles. 

Synsfelt

  • Vandret udstrækning: Mindst 120 grader.
  • Til højre og venstre: Mindst 50 grader.
  • Lodret udstrækning op og ned: Mindst 20 grader.
  • Centralt synsfelt uden udfald: 20 grader.

Synsfeltet udmåles for ét eller begge øjne.

Dobbeltsyn           

Klap eller matteret glas for et øje.

Kontrast og blænding 

Vurdering ved øjenlæge.

Natteblindhed   

Kun kørsel mellem solopgang og solnedgang. Evt. køreprøve/vejledende helbredsmæssig køretest efter solnedgang.

Fremskreden øjensygdom   

Udtalelse fra egen læge eller øjenlæge med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.    

Læs mere om synskravene til kørekortet i Øjenforeningens brochure ’Trafiksyn’ på ojenforeningen.dk

 

HUSK!

Dit nuværende kørekort gælder, indtil det udløber.

Der gælder særlige regler for erhvervskørekort.

 


Vidste du, at:

Næsten 20 pct. af dem, der ikke kan opfylde synskravene til kørekort, kan med en bedre tilpasset brille komme til at opfylde synskravene igen.