Fedmespecialist: Svært overvægtige i umulig kamp

Af: Jette Warrer Knudsen / Foto: Scanpix / Iris

Hvis du først er blevet svært overvægtig, vil din krops hormonsystem nærmest gøre det umuligt at tabe dig. Men den kendsgerning bliver ignoreret af sundhedsmyndighederne. Og dermed bliver en stor del af befolkningen ført bag lyset.

Din krops hormonsystem er din største fjende og modstander, når du først er blevet svært overvægtig. Så er du oppe imod enorme biologiske kræfter i kroppen. Men den kendsgerning bliver ikke taget med ind i de strategier, som Sundhedsstyrelsen og vores politikere lægger, når fedme og overvægt skal forebygges. Derfor må sundhedsmyndighederne erkende, at deres indsats mod fedme har slået fejl. Kritikken kommer fra den internationalt anerkendte fedmeforsker Jens-Christian Holm.

Han mener, at det nu er på høje tid, at fedme skal anerkendes som en kronisk sygdom og derfor skal behandles på en helt anden måde, end det sker i dagens Danmark.

– Vi skal erkende, at fedme er en regulær sygdom, der faktisk medfører mere end 20 forskellige følgesygdomme og flere cancer-typer. Allesammen nogle, der ødelægger menneskers liv, forklarer Jens-Christian Holm.

 

De overvægtige er uden skyld

Nutidens fedme-forebyggelse handler hovedsageligt om energibalancen. Altså, at den overvægtige skal spise mindre, end vedkommende forbrænder. Men det er helt forkert ifølge Jens-Christian Holm.

– De fleste mennesker og desværre også langt de fleste eksperter siger, at fedt-ophobning og energibalancen er en passiv proces, hvor man tager på, hvis man indtager flere kalorier, end man forbrænder.

– Men det er himmelråbende forkert, og det er helt afgørende, at man forstår det. For energibalancen er nemlig styret af leptin-systemet, og det system har en asymmetri, der gør, at det vil gøre alt for at sikre, at den fedt-masse, som kroppen har fået opbygget, ikke ændres og oftest ovenikøbet bliver endnu større, forklarer Jens-Christian Holm, der mener, det er ubegribeligt, at de fleste eksperter ikke har forstået, hvor genial kroppen er, fordi den er i stand til at forsvare, bevare og vedligeholde sit overskud af fedt.

 

Overvægtige er belastede

En ulige kamp, som svært overvægtige hverken kan vinde ved at motionere eller spise mindre.

– På alle måder er det katastrofalt, at vi er kørt ud af de helt forkerte tangenter i vores bestræbelser på at undgå, at folk bliver fede. Svær overvægt er enormt belastende for den enkelte. Og for samfundet koster det astronomiske beløb, når svært overvægtige skal på førtidspension og behandles i mange år for følgesygdomme, heraf også flere psykiske lidelser. På alle parametre bliver et samfund fattigere, når flere bliver svært overvægtige, forklarer Jens-Christian Holm. Han er enig i, at der er en gruppe af overvægtige danskere, som er sunde og derfor ikke absolut skal på slankekur.

– Derfor er det ekstra grotesk, at det lige præcis er denne gruppe, som udgør ca.ti pct. af overvægtige danskere, som sundhedsmyndighederne henvender sig til i slankekampagner. I stedet skulle man lade dem være i fred og så gøre noget ekstra ud af de svært overvægtige i form af en kronisk diagnose med efterfølgende livslang medicinsk behandling og kontrol, siger Jens-Christian Holm.

 

Vi skal anerkende det svære i fedme

Psykiater Birgit Pettersson, der er lektor ved enheden for Medicinsk Kvinde og Kønsforskning ved Københavns Universitet er enig. Hun mener også, at det er på tide, at svær overvægt skal være en kronisk diagnose.

– Vi hjælper de svært overvægtige, når vi anerkender, at de altså ikke er istand til at løbe eller motionere sig ud af deres lidelse. De skal have den rette medicinske behandling, samtidig med, at de hjælpes ind i nogle inkluderende sociale relationer. Det er rigtig vigtigt, siger Birgit Petersson, der samtidig glæder sig over, at slanke-tyranniet er ved at blive fjernet for gruppen af sunde, moderat overvægtige.

– Det er virkelig glædeligt, at det er ved at blive acceptabelt med runde, kurvede former, og at damebladenes stereotype skønhedsideal dermed bliver udfordret. Ikke mindst er det glædeligt, at mange unge kvinder i nye feministiske sammenhænge er i fuld gang med at kæmpe for retten til ikke at være åleslank, siger Birgit Petersson.

 

Vidste du at:

Allerede i 1948 deklarerede Verdens Sundheds Organisationen, WHO, svær overvægt for en kronisk sygdom. Alligevel har der været stor modstand mod at anskue fedme som en kronisk sygdom.

WHO har defineret fedme som én af de allerstørste helbreds-udfordringer i det 21.århundrede.

Den canadiske lægeforening valgte i efteråret 2015 at deklarere svær overvægt som en kronisk sygdom. Den amerikanske lægeforening gjorde det samme i 2013.

Væk med diæter og kure

Jens-Christian Holm er stor modstander af de kure, du kan læse om i damebladene. Vejen frem er almindelig varieret sund kost med mange grove grøntsager. Det handler om at forstå kroppens grundlæggende modstand mod at tabe sig. Derfor er det vigtigt at gå efter at holde sin normalvægt hele livet.

Hvad er leptin-systemet?

Det biologiske system, der regulerer menneskers og dyrs fedtmasse, hedder leptinsystemet, som ifølge Jens-Christian Holm er nøglen til at forstå, hvorfor svært overvægtige ikke selv kan bekæmpe de mange kilo.

Derfor bliver vi fede

Vi er biologisk set ikke bygget til stillesiddende arbejde og samtidig have så let adgang til mad i store og rigelige mængder.

Kilde: Jens-Christian Holm, fedme-specialist og overlæge

Kort om Jens-Christian Holm

Han er især kendt som forsker og behandler inden for børne-fedme. I 2010 blev hans model – Holbæk-modellen – etableret på Hillerød Børneafdeling og senere har flere kommuner oprettet behandlingsenheder efter Holbæk-modellen.

Fungerer i dag som forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme), klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet.

Leder af ekspertgruppen, The European Childhood Obesity Task Force (COTF) sammen med Jennifer Lyn Baker.

Medlem af arbejdsgruppen for svært overvægtige børn under Dansk Pædiatrisk Selskab.