Forældre får hjælp til at tackle deres syge børns symptomer

Tekst: Redaktionen Foto: Shutterstock, Sundhed.dk

Nye forskningsresultater viser, at Børnelægens Børnetips’ otte korte film giver så god hjælp til forældrene, der ringede til Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden, at mange derefter ikke behøvede at tale med læge eller sygeplejerske. Forskerne ser stort potentiale i udbredelse af filmene til bekymrede forældre i hele landet.

Små børn bliver ofte syge, og det kan føre til bekymrede forældre og mange kontakter til sundhedsvæsenet. Faktisk er hvert fjerde opkald til Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden angående et barn, og derfor et område med stort fokus.

Børnelægens Børnetips er en serie af otte film, som er udviklet i samarbejde med børnelæger fra hele landet og Region Hovedstadens Akutberedskab. En ny forskningsundersøgelse viser, at forældre, der ved opkald til Akuttelefonen 1813 fik tilbudt at se filmene i stedet for at tale med en sundhedsfaglig medarbejder, følte sig i bedre stand til at takle deres syge barns symptomer.

Færre af de børn, hvis forældrene så en af de otte film, havde behov for efterfølgende hospitalsbesøg

Undersøgelsen viser ligeledes, at færre forældre, som så mindst en film færdig, efterfølgende ringede tilbage til Akuttelefonen 1813, samt at færre børn, hvis forældre havde set en af filmene til ende, blev undersøgt på hospital inden for de næste 72 timer. Undersøgelsen viste desuden, at tilbuddet om at se filmene ikke forsinkede, at børnene blev undersøgt på hospital.

Børnelægens Børnetips

Børnelægernes Børnetips er en serie film, udviklet i samarbejde med børnelæger fra hele landet, Region Hovedstadens Akutberedskab og Region Hovedstaden. Filmene skal hjælpe forældre med at vurdere deres barn, når det er sygt. Særligt små børn kan have svært ved sætte ord på, hvordan de har det, men gennem film kan man vise, hvad man som forældre skal være opmærksom på – og hvornår det er vigtigt at søge hjælp.

Filmene kan ses af alle forældre bl.a. på RegionH. dk, Sundhed.dk. og er desuden oversat til engelsk og arabisk.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og TrygFonden.

Resultaterne fra studiet er netop blevet udgivet i det internationale tidsskrift JAMA Network

Se filmene her: BoernelaegernesBoernetips.dk eller scan QR-koden.

– For de fleste forældre giver uvisse symptomer og syge børn ofte stor bekymring. Særligt for små børn, kan det som forældre være svært at vurdere barnets tilstand, og hvornår det er vigtigt at søge hjælp. Med vores undersøgelse har vi vist, at Børnelægens Børnetips rent faktisk har hjulpet forældrene med at tackle barnets symptomer, og at færre af de børn, hvis forældrene så en af de otte film, havde behov for efterfølgende hospitalsbesøg, fortæller Liv Borch-Johnsen, læge og ph.d.-studerende.

Professor og overlæge fra forskningsgruppen bag projektet Dina Cortes håber, at undersøgelsen og de tydelige resultater kan være med til at brede filmene ud til endnu flere forældre:

–Vores undersøgelser viser nogle tydelige resultater, og vi har nu ambitionen om at udbrede kendskabet til Børnelægens Børnetips til hele landet. Vi vil gerne invitere alle forældre til at gå ind på vores hjemmeside og se de otte film. Det kan man med fordel også gøre, inden ens barn bliver syg, da filmene giver godt kendskab til en række af de mest hyppige symptomer”.

Stort anlagt forskningsprojekt

I undersøgelsen deltog næsten 5000 forældre, som kontaktede Region Hovedstadens Akuttelefon 1813. Halvdelen af de forældre, som ønskede at deltage, fik tilbuddet om at se filmene fra Børnelægernes Børnetips i stedet for at tale med en læge eller sygeplejerske.

Forældrene fik desuden tilbuddet om at kunne ringe op igen, hvis de fortsat ønskede at tale med én sundhedsfaglig. Den anden halvdel af deltagerne talte med en læge eller sygeplejerske uden først at have set en film.

Forskerne sendte efterfølgende sms-spørgeskemaer ud til alle involverede for at undersøge, hvordan de to forældregrupper selv beskrev deres evne til at hjælpe det syge barn, deres mestringsevne, og behov for at opsøge hjælp.

Forskerne bag undersøgelsen så også på, om forældrene ringede tilbage til Akuttelefonen 1813, samt via gennemgang af børnenes hospitalsjournaler, om der var forskel i indlæggelser med alvorlig sygdom de næste 72 timer.