Videnskabeligt forsøg: Har du psoriasis i moderat til svær grad?

Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt forsøg med et nyt lægemiddel?

For at kunne deltage i forsøget skal du:

  •  være 18-75 år
  •  have psoriasis
  • du må ikke være i behandling med biologisk lægemiddel

Varigheden af forsøget er ca. 2,5 måned, hvor du vil blive fulgt tæt af hudafdelingen.

Forsøget er sponsoreret af et medicinalfirma og godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for Region Midtjylland og Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du er interesseret, så skriv eller ring og tal med en af sygeplejerskerne:

Bispebjerg Hospital:

Stine Ørts Pedersen, telefon: 2129 93 49

Telefontid fra kl. 8-15.

Gentofte Hospital:

Nina Bech Jørgensen på

E-mail: nina.bech.joergensen@regionh.dk

Helle Correll på

E-mail: helle.correll@regionh.dk

Odense Universitetshospital:

Kirsten H. Andersen på telefon: 5170 1371

Sjællands Universitetshospital:

Vibeke Haugaard eller Karen Ridderhaugen på

E-mail: ros-derm-projekt@regionsjaelland.dk