Friheden i tilgivelse

Jane Bækgaard

Vi træder nok alle ind i det nye år med ønske om, at det må blive fredfyldt. Både i verden og i os selv. Hvad skal der til for at skabe fred i verden? Fred i det enkelte menneske. Krige starter i menneskers sind og det samme gælder freden. Lad os starte i vores eget indre.

Mange bærer rundt på hændelser, der har forvoldt smerte og indre sår, og som kan være svære at tilgive. Nogle har ophobet bitterhed, sorg og vrede og bærer på byrder, der har gjort rigeligt ondt.

At tilgive er ikke at acceptere, glemme og benægte det hændte, men at sætte os selv i frihed.

Relationer er nok det i livet, der bidrager til både de største glæder og smerter. Vi kommer til at såre hinanden og er som mennesker hinandens største følelsesudløsere. Vi tager vores tidlige relationers erfaringer med ind i voksenlivet. Traumer skabes ofte i relationer, og der kan ligge belastninger fra opvæksten, der bevirker, at det kan være svært at tilgive. Vores indre sårede barn kan beskytte sig mod at mærke, hvor ondt det gjorde at blive misforstået, afvist eller krænket. Kroppen husker alt.

Bitterhed og utilgivelighed kan have mange årsager, men årsager producerer ikke bitterhed, det gør holdninger i os selv. En del af problemet med at tilgive er, at vi kan være vores egen værste fjende. Hvis vi bliver ved med at generindre og genfortælle det, der har såret os, får vi sværere ved at tilgive. Hvis vi fokuserer på os selv med omsorg og kærlighed, vil muligheden for at slippe negativt gradvis øges. Tilgivelse indebærer, at vi tager ansvar og nægter at være ofre.

At tilgive er ikke at acceptere, glemme og benægte det hændte, men at sætte os selv i frihed.

Det, der har krænket og såret os, kan ikke blive ved med at såre os, medmindre vi selv holder fast i følelserne. De negative og destruktive tanker, vi kan have overfor andre, bærer vi selv på og vil mærke effekten af. Det er ukærligt overfor os selv. Vi kan være selvdestruktive i vores indre, uden at opdage det. Tynge og belaste os selv, frem for at lette og løfte os.

Jane Bækgaard

psykolog

Holdningerne inden for sundhed er mangfoldige, og ikke alt kan bevises i store undersøgelser. Derfor har helse inviteret stærke personligheder til at komme med deres bud på sundhed og trivsel i 2024. I januar er det psykolog Jane Bækgaard.

Læs også: Hvorfor fortæller sundhedsparnasset ikke, at lidt alkohol er sundt?

Det er umiddelbart lettere at benægte og fortrænge følelsesmæssige sår, bevæge os op i tankerne og undlade at mærke smerten ved det hændte. Bruge mere energi på at ville fjerne smerten, end på at kunne være med den. Vi er nødsaget til at turde møde og mærke smerten. Følelser kan ikke fjernes selektivt. Hvis vi fortrænger og bedøver smerten, gør vi det også med glæden.

Tilgivelse starter i tankerne, i ønsket om at ville tilgive. At søge at forstå andres forudsætninger og omstændigheder, kan hjælpe os. Medfølelse og forståelse gør os bedre i stand til at tilgive.

Det er svært at opnå fred i os selv, hvis vi har ufred med andre. Vi har kun selv nøglen til gradvist at åbne vores hjerte, turde mærke smerten, og den vil nedtone sig. Kærlighed, taknemmelighed og tilgivelse er nogle af de sundeste følelser, vi kan skabe. Lad os være opmærksomme på at nære dem, frem for at fastholde vores smerter. Tilgivelse er vejen til et sundere liv.