Gå til lægen med bivirkninger

Hvad skal du gøre, hvis du oplever en gene ved et lægemiddel, som ikke står på indlægssedlen? Lægemiddelindustriforeningen – Lif – opfordrer til, at du – for din egen og andre patienters skyld – henvender dig til din læge, som sørger for at indberette bivirkningen. På den måde kan medicinproducenten skærpe sikkerheden ved brug af lægemidlet.

Før Sundhedsstyrelsen godkender et nyt lægemiddel, er det blevet undersøgt grundigt i en lang række prækliniske og kliniske forsøg, hvor midlets virkninger og eventuelle bivirkninger er blevet kortlagt. Ofte medvirker op mod 10.000 patienter fra forskellige lande i disse undersøgelser.

Men også når lægemidlet er blevet godkendt og sendt ud på de danske apoteker, fortsætter undersøgelserne af midlets effekt og sikkerhed.

– Medicinproducenten og Sundhedsstyrelsen indsamler løbende data om virkninger og bivirkninger ved lægemidlerne. Dataene bruges til at forbedre sikkerheden ved anvendelsen af lægemidlet, forklarer Ulla Høegh, der er chefkonsulent i Lif.

Gå til lægen

Ulla Høegh opfordrer derfor til, at man henvender sig til sin læge, hvis man oplever uventede symptomer ved lægemidlet, der ikke allerede står i indlægssedlen.

– Det er først og fremmest vigtigt for din egen skyld, at lægen vurderer, om du skal have justeret dosis, eller måske skal skifte til en anden behandling. Men det er også vigtigt, at lægen indberetter uventede symptomer, der ikke allerede er beskrevet i indlægssedlen, til Sundhedsstyrelsen, forklarer chefkonsulenten og understreger, at det er vigtigt at give lægen så detaljerede og nøjagtige oplysninger som muligt.

– Hvornår begyndte du at tage lægemidlet? Hvornår opstod generne? Lider du af andre sygdomme, og tager du anden medicin? På den måde kan lægen vurdere, om det er en mulig bivirkning ved lægemidlet, eller om der kan være andre forklaringer på symptomet – for eksempel, om symptomet er en del af den sygdom, som du tager medicinen mod, forklarer Ulla Høegh.

Patienternes sikkerhed i højsædet

Den praktiserende læge indberetter symptomerne til Sundhedsstyrelsen, som vurderer bivirkningen og sender oplysningerne videre til virksomheden, der har produceret lægemidlet.

På baggrund af de indberetninger, virksomhederne får, vurderer de løbende, om der skal tilføjes nye informationer i indlægssedlen, og sikrer sig, at fordelene ved lægemidlet er større end de mulige bivirkninger.

– Informationerne om hidtil ukendte bivirkninger er ekstremt vigtige for medicinfirmaerne, som bruger oplysningerne i deres arbejde med hele tiden at forbedre sikkerheden for patienterne. Medicinfirmaerne tager arbejdet med bivirkninger og lægemiddelsikkerhed meget alvorligt, forklarer Ulla Høegh og henviser til, at medicinvirksomhederne i Lif siden 2005 har mere end fordoblet antallet af medarbejdere, der arbejder med lægemiddelsikkerhed.

Og medicinvirksomhederne forventer at øge antallet af medarbejdere, der arbejder med lægemiddelsikkerhed endnu mere i de kommende år.

– Virksomhederne sætter patienternes sikkerhed i højsædet og forventer derfor at øge staben af medarbejdere, der arbejder med lægemiddelsikkerhed, med yderligere 30 procent frem til 2015. Men de kan kun forbedre sikkerheden af lægemidlet, hvis de får oplysninger ind fra patienterne. Derfor er det så vigtigt, at man fortæller sin læge om uventede gener og symptomer, slutter Ulla Høegh.

Mistanker om bivirkninger kan indberettes til lægen, på apotekerne og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk.

Læs mere om bivirkninger på hjemmesiderne:

 www.medicinmedfornuft.dk

 www.min.medicin.dk (under menupunktet “Rundt om medicin”)

Eller skan koden og læs mere om bivirkninger på min.medicin.dk