Gennembrud: Tarmvira kan hjælpe overvægtige og for tidligt fødte

Af: Henrik Lomholt Rasmussen

Foto: Shutterstock

Overførsel af specielle vira fra et raskt individs tarm til et individ med ubalance i tarmen kan forebygge en alvorlig sygdom hos for tidligt fødte og mindske risiko for overvægt og diabetes. Det viser dansk forskning 

I dag er det blevet almindeligt at behandle visse tarmsygdomme, der skyldes ubalance i tarmsystemet, med fæcestransplantationer. Forskere fra Københavns Universitet (KU) har fordybet sig i området og vist, at de i stedet kan forandre mikrobiomet – bakterier og andre mikroorganismer – i tarmen ved hjælp af vira. Det er et gennembrud, som dels kan åbne for at forebygge en alvorlig sygdom hos for tidligt fødte, dels bidrage til vægttab hos overvægtige og mindske deres risiko for at få type 2 diabetes.

– Vores forsøg med mus har vist store potentialer på de to felter. Inden for et år eller to forventer vi at kunne udføre de første test af vores metode i mennesker, siger Dennis Sandris Nielsen, professor ved Institut for Fødevarevidenskab, KU.

Balancen kan genoprettes

Sammen med tre forskningskolleger har Dennis Sandris Nielsen vist, at man ved at overføre særlige vira – såkaldte fager, der dræber bestemte tarmbakterier – fra et raskt individ til et sygt individ med ubalance i tarmmikrobiomet kan ændre modtagerens mikrobiom og genoprette balancen.

Derved kan man behandle særligt udsatte patienter med fager, uden at de bliver smittet og får uønskede infektioner fra sygdomsfremkaldende bakterier. Det kan der være risiko for ved transplantationer med fæces i personer med nedsat immunsystem.

Effektivt redskab

De danske forskeres nye metode kan for eksempel bruges i en forebyggende behandling af for tidligt fødte børn, der har risiko for at udvikle nekrotiserende enterokolitis (NEC) – en frygtet sygdom, der nedbryder tarmvævet.

Fem til 10 procent af de for tidligt fødte udvikler sygdommen med en dødelighed på 30 procent eller livslange komplikationer. Nu samarbejder Dennis Sandris Nielsen med sine kolleger om at udvikle en behandling mod lidelsen baseret på oprensning af de fager, der skal dræbe særlige tarmbakterier.

– Vi satser på at kunne teste behandlingen på et dansk hospital inden for kort tid

Fede mus tabte sig

Indsatsen kan også blive til gavn for overvægtige. Ubalance i tarmbakterierne kan nemlig have betydning for udvikling af fedme og diabetes. I et nyligt publiceret studie viste de danske forskere, hvordan de ved at flytte fager fra mus med normal vægt og sund kost til overvægtige mus på en usund kost kunne forebygge udvikling af overvægt og forstadier til type 2 diabetes.

– Vi kan flytte mikrobielle samfund for at give dem en ny funktion i den nye vært, forklarer Dennis Sandris Nielsen.

Svært at holde vægttab

Kan effekterne af forsøgene med mus overføres til mennesker, er der stort potentiale for netop at benytte tarmvira som behandling og støtte til at skabe og vedligeholde vægttab. Især hvis det sker i kombination med en ændret livsstil.

– Det er forholdsvis nemt at tabe sig, men meget svært at holde vægttabet. Det er demotiverende, og derfor kan det være en god idé at hjælpe dem, som har tabt sig, med at holde vægttabet via livsstilsændringer kombineret med transplantation af disse tarmvira, siger Dennis Sandris Nielsen og tilføjer:

– Det forsøger vi i øjeblikket at rejse flere penge til at forske i, så det forhåbentlig kan udvikles til en behandling inden for en overskuelig fremtid.

Dennis Sandris Nielsen er kommet frem til de positive resultater i samarbejde med bl.a. professor Thomas Thymann, post doc Torben Sølbeck Rasmussen og post doc Anders Brunse i to forskningsprojekter, finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Hvor kommer tarmbakterierne fra?

Vi får langt de fleste tarmbakterier ved fødslen, hvor det nyfødte barn er i tæt kontakt med moderens bakterier fra vagina og endetarm. Det kan lyde ulækkert, men mødet med bakterier fra fødslen baner vej for at opbygge immunsystemet og en livslang sundhed.

Sammenlignet med naturligt fødte børn har børn født ved kejsersnit større risiko for i ungdommen at udvikle astma, gigt, visse blodsygdomme og kronisk tarmbetændelse. Men risikoen er mindre ved amning. Ved amningen fortsætter udbygningen af tarmens mikrobiom, fordi modermælken udover næringsstoffer også indeholder store mængder af sundhedsfremmende bakterier, svampe og vira.