Giver din sygdom adgang til tandlægehjælp?

Af: Helse-redaktionen

Foto: Scanpix/Iris

Sunde og stærke tænder er noget, vi alle tilstræber. Men det er bestemt ikke omkostningsfrit. Selv for raske mennesker i job kan det være en stor økonomisk belastning at åbne munden hos tandlægen. Nogle sygdomme giver særlige udfordringer for tandsundheden, og derfor er det også muligt i visse tilfælde at få det meste af tandlægeregningen betalt af det offentlige. Her får du en guide til, hvordan du kan finde ud af, om du kan søge ekstra offentlige tilskud til din tandbehandling.

 

Når du skal søge om særlige tilskud til din tandbehandling på grund af sygdom, så er det Sundhedsloven, du skal bruge som udgangspunkt – og i særdeleshed paragraf 166.

Nedenstående er et uddrag af tre patientvejledninger, som er udarbejdet af Tandlægeforeningen, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Hvilke patienter er omfattet af § 166?

Sundhedslovens § 166 giver visse patienter mulighed for et særligt tilskud til tandbehandling. Det drejer sig om følgende patientgrupper:

Patienter, der har fået kemoterapi

Hvis patienten kan dokumentere, at han/hun har fået betydelige tandproblemer på grund af kemoterapi. Patienten kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi han/hun har fået kemoterapi som led i sin kræftbehandling. Det er kun få, der får betydelige tandproblemer som følge af kemoterapi. Sker det, vil patienten typisk få huller i tænderne på grund af mundtørhed.

Patienter, der har fået strålebehandling

Hvis patienten kan dokumentere, at han/hun har fået betydelige tandproblemer på grund af strålebehandling af kræftsygdomme i hoved- eller halsområdet. Patienten kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi han/hun har fået strålebehandling i hoved- eller halsområdet som led i sin kræftbehandling.

Patienter med Sjøgrens Syndrom

Patienten skal opfylde disse betingelser:

  • En speciallæge skal konstatere, at patienten har diagnosen Sjøgrens Syndrom ud fra nogle særlige kriterier – ”Københavner- eller EU-kriterier”
  • Patienten skal dokumentere, at han/hun har fået betydelige tandproblemer, som kan relateres til Sjøgrens Syndrom, som er en gigt- og bindevævssygdom, der nedsætter tåre- og spytkirtelfunktionen.
  • Patienten kan altså ikke få det særlige tilskud til tandpleje, alene fordi han/hun har Sjøgrens Syndrom.

Patienter med en medfødt sjælden sygdom

Patienten skal opfylde disse betingelser:

  • Den sjældne diagnose skal være stillet af en speciallæge.
  • Tandproblemerne skyldes med overvejende sandsynlighed den sjældne sygdom.

Hvad giver tilskud?

Patienten kan kun få tilskud til forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er opstået på grund af kemoterapi, strålebehandling i hoved- eller halsområdet, eller som er relateret til Sjøgrens Syndrom eller en medfødt sjælden sygdom.

Patienten kan i udgangspunktet først få tilskud til tandbehandling, når ansøgningen er godkendt af bopælsregionen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil patienten modtage et bevillingsbrev, hvor det fremgår, hvilke typer af behandlinger patienten kan få tilskud til.

I visse tilfælde kan patienten, inden ansøgningen er godkendt, få tilskud til behandling af akutte, smertefulde tilstande og midlertidige behandlinger, der skal forhindre, at patienten får flere tandskader på grund af kræftbehandlingen, Sjøgrens Syndrom eller den medfødte sjældne sygdom. Patienten kan kun få tilskud til dette efter aftale med bopælsregionen.

Hvad kan du få i tilskud?

Den årlige egenbetaling er på ca. på 1.815 kr. Når tandlægen har modtaget en kopi af patientens bevillingsbrev, afregner tandlægen efterfølgende direkte med regionen i forhold til de behandlinger, som patienten kan få tilskud til. Patienten skal altså ikke selv lægge ud for de behandlingsudgifter, som regionen dækker.

Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst og/eller formue.

Patienten må ikke modtage tilskud fra sin kommune til de samme udgifter, som regionen betaler.

Hvis patienten ønsker en dyrere behandling end den, han/hun har fået tilskud til, skal vedkommende selv betale forskellen mellem det bevilgede beløb og den ønskede behandling. Hvis patienten vælger en dyrere behandling, skal han/hun informere bopælsregionen om dette, inden behandlingen starter.

Er du medlem af Sygeforsikringen danmark?

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, må du ikke få refusion til behandlinger, som din region i forvejen betaler. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling, kan du få tilskud fra Sygeforsikringen danmark efter de normale regler.

Kilder: Tandlægeforeningen og Sundhedsstyrelsen.

 


 

Søg mere information på: www.borger.dkwww.tandlaegeforeningen.dkwww.sst.dkwww.cancer.dk

 


 

Glem ikke de regelmæssige besøg hos tandlægen

Husk, at det er vigtigt, at du går regelmæssigt til tandlæge, blandt andet for at forebygge eventuelle skader på tænderne og blive vejledt i, hvordan du bedst holder en god mundhygiejne.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen