God mundhygiejne beskytter også hjertet

Af: Elisabeth Gregersen, formand i Danske Tandplejere

Foto: Scanpix/Iris

I vores mundhule lever millioner af bakterier. I forskellige situationer kan balancen i bakteriernes sammensætning forrykke sig, og det kan medføre sygdom i tænder og tandkød, men også andre steder i kroppen har mundhygiejne betydning.

Via tandkødslommerne kan mundhulens bakterier komme ud i blodbanen og føres rundt med kredsløbet. Rundt om i kroppen kan bakterierne forårsage og forværre en lang række inflammatoriske sygdomme (betændelsestilstande) – herunder hjertekarsygdomme, men også diabetes, reumatoid arthritis (leddegigt) m.v.

Tandkødslommerne baner vejen

De bakterier, der er årsag til betændelse i tandkødet, har ved parodontitis spredt sig til lommerne mellem tand og tandkød. Bakterierne nedbryder fibrene omkring tænder og den knogle i kæben, som tænderne sidder fast i. Når tandkødet løsner sig rundt om tanden, opstår der dybe tandkødslommer. Via tandkødslommerne kan parodontitis-bakterierne komme ud i blodbanen og rundt i kroppen. Forskere har således fundet parodontitis-bakterier i hjertets arterier og flere andre steder i kroppen.

Hvad er parodontitis?

Hvis tænderne ikke dagligt børstes rene for madrester og bakterier, opstår der belægninger af bakterier kaldet plak. Plak ses som en blød og let afskrabelig gul-hvid masse langs tandkødsranden, mellem tænderne og på tændernes overflade. Når plak får lov at sidde, opstår der betændelse i tandkødet, som ubehandlet kan forårsage parodontitis.

Når bakterierne når til hjertet

Hvis parodontitis-bakterier via blodbanen har fundet vej til hjertet, kan de angribe arterierne og derfra forårsage eller forværre betændelsestilstande. Det kan i sidste ende føre til koronar hjertesygdom, dvs. angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt (blodprop i hjertet). Endocarditis er betændelse i den hinde, som beklæder indersiden af hjertet og hjerteklapperne.

Betændelsen skyldes ofte bakterier fra mundhulen. Der forekommer ca. 60 tilfælde af endocarditis i Danmark om året, hvoraf halvdelen skyldes bakterier fra mundhulen. Endocarditis kan i princippet ramme alle, men risikoen er forøget, hvis man har en medfødt hjertesygdom, eller hvis man har gennemgået en hjerteklapoperation, idet bakterierne kan hæfte sig på de kunstige hjerteklapper og her forårsage betændelse.

Når vi som tandplejere behandler patienter for parodontitis, er det vigtigt, at vi ved, om en patient har kunstige hjerteklapper eller lider af hjertesygdom. Hvis du har kunstig hjerteklap, så husk at nævne det for din tandplejer.

Hvis du har en hjertesygdom, der øger risikoen for at få endocarditis, skal du også selv være opmærksom på at undgå at få bakterier ud i blodet. En af de vigtigste forholdsregler er god daglig mundhygiejne.

 


Sådan gør du:

Du kan forebygge tandkødsbetændelse, parodontitis og betændelsessygdomme andre steder i kroppen ved at være grundig med din tandbørstning hver dag. Det er både tænderne og overgangen mellem tanden og tandkødet, der skal børstes. For de fleste er det også nødvendigt at bruge mellemrumsbørster, SoftPicks/tandstikker og tandtråd til at fjerne madrester og bakterier mellem tænderne.

Læs mere om parodontitis og pleje af dine tænder i Danske Tandplejeres pjece, der kan bestilles gratis ved at skrive til info@dansktp.dk.