God mundhygiejne kan også gavne lungerne

Af: Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere

Foto: Colourbox

Ved nedsat lungefunktion som kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er det vigtigt at undgå, at lungerne belastes af skadelige bakterier fra mundhulen.

Mens der ikke kan påvises en direkte sammenhæng mellem KOL og tandsygdom, er der undersøgelser, der viser, at dårlig mundhygiejne og tandsygdomme er forbundet med forværring af KOL. Dertil kommer, at flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem lungebetændelse (nosokomiel pneumoni) og mangelfuld mundhygiejne hos svage ældre.

Samtidig er det påvist, at forbedret mundhygiejne og hyppig professionel tandrensning kan reducere forekomsten og udviklingen af respirationssygdomme blandt ældre højrisikopatienter, som bor på plejehjem eller er indlagt på hospital.

Som KOL-patient er der god grund til at bruge energi på den daglige mundhygiejne og at rådføre sig med sin tandplejer, ikke mindst hvis tandbørstningen giver anledning til åndenød. Her kan tandplejeren rådgive om forskellige hjælpemidler, der kan lette rutinen, samt give råd til, hvordan tandsundheden kan indtænkes i hverdagen, f.eks. i forhold til det, man spiser.

Bakterierne i mundhulen – et spørgsmål om balance

Via luftvejene kan bakterier fra mundhule og svælg transporteres direkte ned i lungerne blot ved at trække vejret og via vores spyt.

I vores mundhule lever mere end 700 forskellige bakteriestammer, der fordeler sig på millioner af bakterier. Størstedelen af bakterierne hører til den normale bakterieflora og lever i en økologisk balance med hinanden i mundhulens væv. Bakterierne er livsvigtige for vores sundhed og medvirker bl.a. til fordøjelsen af den mad, vi spiser, og beskytter vores tænder.

I forskellige situationer kan det ske, at balancen mellem bakterierne ændres, og at de sygdomsfremkaldende bakterier får lov til at formere sig.

Hvis tænderne ikke børstes helt rene hver dag opstår der belægninger af bakterier – også kaldet plak, som er grobund for skadelige bakterier.

KOL-medicin kan give tør mund

Trods gode, daglige tandplejerutiner kan det være svært at holde tænderne fri for skadelige bakterier, hvis man mangler spyt. Det kan meget vel være tilfældet ved KOL, idet mundtørhed er en kendt bivirkning ved de lægemidler, der bruges i forbindelse med behandling af KOL (fx bronkodilatorer, der udvider luftvejene, og inhalationsmedicinen Spiriva).

Det er ikke sikkert, at man opdager at have mindre spyt, men man kan opleve, at det er svært at synke og tale, og at der opstår ømhed, sarte og irriterede slimhinder måske med revner, blister, sår og svamp i og omkring munden. Tandplejeren kan måle, om man mangler spyt og rådgive om hjælpemidler, der kan lindre og stimulere produktionen af spyt.