Godt videre efter blodprop

Af: Henrik Rasmussen

– Jeg har haft en blodprop i hjertet, jeg er ved at gå i panik – hvad skal jeg gøre?

Jeg har kendt ham gennem mange år. Han er leder i en virksomhed og vant til at have kontrol og kunne planlægge sig ud af det meste. Han er i udgangspunktet en sund mand. Han er ikke overvægtig, og så er han fysisk aktiv. Det eneste, der øger hans risiko i forhold til hjertekarsygdom, er at han ryger. Alligevel er situationen nu en anden. For 14 dage siden vågnede han med trykken for brystet. Han troede ikke, at det var noget alvorligt. Han er jo normalt sund og rask, og han startede derfor med at løbe en lille tur. Smerterne i brystet blev værre, og han fik derfor en akuttid i lægehuset. Vi fik lavet et EKG og indlagde ham under diagnosen AKS (Akut koronart syndrom), eller på dansk blodprop i hjertet. Det viste sig, at diagnosen var rigtig. Han har fået lagt en stent, der er et lille rør i et af de blodkar, der forsyner hjertet med ilt, og han er nu udskrevet til opfølgning ved egen læge.

Vi taler forløbet igennem og gennemgår hans medicin. Han er begyndt på blodfortyndende behandling og kolesterolsænkende behandling. Han sidder på kanten af stolen og har et stykke papir med spørgsmål med.

Han spørger, hvor længe han skal have medicinen, han vil nemlig gerne stoppe så snart som muligt.

Jeg fortæller ham om rationalet bag medicinen. Når man har haft en blodprop i hjertet eller har fået konstateret åreforkalkning i de blodkar, der forsyner hjertet, har man i udgangspunktet større risiko for at få en ny blodprop. For at mindske denne risiko giver man kolesterolsænkende behandling for at undgå yderligere åreforkalkning og blodfortyndende behandling for at mindske risiko for blodpropper. Jeg foreslår ham derfor at se på medicinen som en livsforsikring i stedet for noget, han skal stoppe med så hurtigt som muligt. Det giver god mening kun at tage den medicin, der er nødvendig, men det giver lige så god mening at tage den medicin, der er nødvendig. Jeg fortæller ham, at jeg i hans situation ville tage den samme medicin, som han nu har fået ordineret, og jeg fornemmer, at han er tilfreds.

Han spørger, om han selv kan følge med i, hvordan det går med hans behandling, og det kan han faktisk godt. I almen praksis er der nu mulighed for at få en forløbsplan, der betyder, at man som patient selv kan lave individuelle mål og følge med i sin egen behandling. Det har været en mulighed for KOL og type 2 diabetes i et par år, og som noget nyt kan man nu også som hjertepatient få en forløbsplan.

Forløbsplanen er designet til at give patienter bedre viden, overblik og egenomsorg i forbindelse med en kronisk sygdom. Hvis man ønsker en forløbsplan, kan man bede om det i den praksis, man er tilknyttet. Den vil efterfølgende være tilgængelig på min læge app og forløbsplan.dk. Der er adgang til videoer og artikler på forløbsplan.dk, ligesom man med NemId kan logge ind på siden og se sin egen udvikling i forhold til vigtige værdier for ens sygdom. Det kan være udvikling i blodtryk, kolesterol, BMI og blodsukker. Det er også muligt at lave aftaler om individuelle mål for sygdommen.

Min patient vil gerne have en forløbsplan, og den opretter vi. Jeg spørger ham, hvad der er vigtigst for ham i forhold til hans sygdom, og han svarer, at det vigtigste er, at han kan leve et aktivt liv og undgå at få en ny blodprop. Jeg spørger ham derefter, hvad det vigtigste er, han selv kan gøre for at nå i mål med det? Han svarer, at det må være at stoppe med at ryge. Jeg bekræfter ham i, at det er det bedste, han selv kan gøre, og at vi gerne vil hjælpe ham med det.