Nethindeløsning: Harmløst aldringstegn, der kan true dit syn

Af: Øjenforeningen

Foto: Colourbox

Nethindeløsning, som især rammer mænd, er alvorlig og kræver et hurtigt kirurgisk indgreb for at redde synet. Derfor er det vigtigt, at du kender symptomerne på nethindeløsning og i givet fald hurtigt søger hjælp.

 

Behovet for læsebriller er som regel det første tegn på, at øjet ældes. På et tidspunkt vil vi også opleve at se nogle svævende myg eller fluer for øjet. De ses mest tydeligt mod en lys baggrund og bevæger sig, nå vi bevæger øjet.

Det, vi ser, er i virkeligheden nogle uklarheder, i øjets glaslegeme, som kaster skygger på nethinden. Det er helt naturligt, ganske harmløst og sker for os alle med alderen.

Glaslegemet synker nemlig sammen med alderen. Og i den forbindelse kan der i få tilfælde opstå en komplikation, der hvis ikke, der gribes hurtigt ind, kan være en synstruende nethindeløsning. Hvis glaslegemet ikke løsner sig fra nethinden, hvor det er tilhæftet, kommer det til at hive eller trække i nethinden. Dermed kan der opstå en rift i nethinden, som frembringer en blødning, der breder sig til glaslegemet. Riften medfører, at der løber øjenvæske ind bag nethinden, der løsner sig og falder af som tapet.

Hurtigt indgreb mod nethindeløsning

For at synet kan blive reddet, er det vigtigt med et hurtigt kirurgisk indgreb. Riften kan lukkes med laser eller frysning, og et eventuelt hul syes sammen, hvorefter nethinden bliver lagt på plads ved hjælp af avancerede teknikker.

Desværre er der mange, som overser symptomerne på en nethindeløsning i anmarch i form af kraftige lynglimt, der ses i dagslys, og tætte sværme af fluer. Er nethindeløsningen så fremskreden, at den gule plet er afløst, vil de færreste genvinde læsesynet. Derfor skal du være opmærksom på symptomerne og søg straks øjenlæge eller skadestue, hvis du har symptomer. I sådanne tilfælde kræver det ingen henvisning fra din praktiserende læge, så kontakt øjenlægen med det samme. Selv om der kan være lange ventetider, så har landets øjenlæger altid akutte tider. De bruges til at undersøge patienter med pludseligt opståede øjenproblemer.

___________

3 symptomer på nethindeløsning:

Pludseligt opståede fluer eller svævende myg

Lysglimt – så kraftige, at de kan ses ved højlys dag

Begyndende skyggedannelse nedad mod næsen.

__________

Nethindeløsning rammer oftest mænd

Herhjemme er der hvert år ca. 600 personer, der får nethindeløsning. Og af en eller anden grund rammer nethindeløsning oftere mænd end kvinder.

Læs mere om nethindeløsning på Øjenforeningens hjemmeside