Hjerte-klog

Nu har hjerteforskere bevist, at hjertet har en intelligens, som matcher fornuften. Vores fysiske hjerte er simpelthen udstyret med så mange forbindelser til nervesystemet, at forskerne mener, man kan betragte hjertet som en selvstændig intelligens.

Hjertets neurologi viser også, at hjertet og hjernen hele tiden interagerer. Hjertets magnetiske udstråling er også 5.000 gange kraftigere end hjernens, og feltet strækker sig mere end tre meter ud fra kroppen, mens hjernens magnetfelt kun rækker 20 centimeter ud fra hovedet!

Nye strømninger

Den vestlige verdens tankegang har de sidste mange århundreder været styret af ydre faktorer som mål, krav og præstationer. Og som følge deraf har hjernen været redskabet til at finde løsninger. Det har ikke været anerkendt at lytte og følge sit hjerte. Det har slet ikke været anerkendt, at lad hjertet vise vejen. Den slags kvindagtigt føleri er blevet betegnet som useriøst og uvidenskabeligt. Men nu er et paradigmeskifte er på vej! Et paradigme, hvor mennesket er kreativt og skabende i alt, hvad det foretager sig og oplever. Et skifte der peger i en helt anden retning.

Indre styret

For det er nemlig ikke kun hjerteforskere, der har fundet ud af, at drivkraften, essensen og motivationen muligvis kommer fra et andet sted end hjernen. Og hjerteforskernes nye viden kan måske være med til at hjælpe de moderne ledelsesfilosoffer og forskere, som mener, at vi faktisk er i stand til at lede med hjertet. Ledelsesfilosofferne mener, at vi mennesker besidder et indre kompas, det vil sige selvindsigt, balance, integritet og indfølingsevne, som vi kan bruge, når vi skal agere i verden. Økonomiske beregninger er ikke længere nok, værdibaseret ledelse er heller ikke nok, vi skal længere ind, vi skal helt ind i hjertet.

Svært at åbne hjertet

Hjertets betydning for, hvordan vi fungerer som mennesker, er altså langt større, end hidtil antaget. Og hvis præstationssamfundet er ved sin vejs ende, så bliver det måske heller ikke så farligt at lytte til sit hjerte. For som verden ser ud i dag, er det alt for sårbart for den enkelte at lytte til og følge sit hjerte. Vi skal helst præstere noget for at føle, at vi er noget. I præstationssamfundet har det derfor en større betydning, hvad vi kan, hvordan vi ser ud, og hvad vi laver, og det har ingen betydning, hvem vi i virkeligheden er. Hvis vi åbner vores hjerter på vores arbejdsplads, som verden ser ud nu, er vi alt for sårbare. Men der er en længsel efter at få lov til at være sig selv, en længsel efter at mærke sig selv, en længsel efter at lytte til sit hjerte.

Lytte indad

Og med de nye strømninger, den nye viden og nye strategier for at agere i denne verden er der nu også en plads til dem, som vælger at følge sit hjerte! Nu behøver vi ikke længere regne den ud, men vi kan være stille og lytte indad. I stedet for at vide hvad jeg vil med mit liv og planlægge ud fra det, får vi nu en mulighed for at lytte til vores hjerte, og på den måde finder vi måske ud af, hvad livet vil med os!