Hjerter i tal

Af: Jannie Iwankow Søgaard

Foto: Shutterstick, privat

Forskere er uenige om, hvorvidt vi bør screene systematisk for hjertekarsygdom. Nyere studie peger på, at det måske kan redde menneskeliv. Men det opvejer ikke, at mange mennesker vil blive unødigt sygeliggjort, og at pengene vil blive brugt på de forkerte patienter, siger professor

Vi har fundet nogle interessante fakta “hjerter i tal” fra Hjerteforeningen.

FAKTA – Hjerter i tal

  • Mere end halvdelen af os over 55 år rammes af en hjertekarsygdom.
  • Omkring 524.000 danskere lever med en hjertekarsygdom.
  • Hvert år rammes ca. 56.400 danskere af en hjertekarsygdom.
  • Antallet af dødsfald, som skyldes hjertekarsygdom, er halveret fra 1995 til 2018.
  • Hver fjerde dansker dør af en hjertekarsygdom. Det er 12.000 danskere i løbet af et år.
  • Danskere, hvis højest opnåede uddannelse er på grundskoleniveau, har 2-3 gange så høj risiko for at dø af en hjertekarsygdom sammenlignet med deres jævnaldrende med en lang videregående uddannelse. Forskellen er størst for kvinder.
  • Det estimeres, at ca. 500 børn årligt bliver født med en medfødt hjertefejl. Nogle medfødte hjertefejl opdages først efter fødslen. I 2018 blev knap 1.500 personer således diagnosticeret med en medfødt hjertefejl.
  • I 2018 havde 41.000 personer en medfødt hjertefejl, heraf var 24.700 voksne over 18 år. Medfødt hjertesygdom hos voksne kaldes også for GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease).
K I L D E : H J E R T E F O R E N I N G E N

Klik her – og læs hele historien om “Er screeninger for hjertekarsygdom en god idé?”