For højt blodtryk? Måske mangler du D- og K-vitamin

Af: Malene Tonnung

Foto: Colourbox

Ny forskning viser, at K- og D-vitamin faktisk har en betydning for vores hjertekar-sundhed. Hvis vi mangler det, øges vores risiko for at få et forhøjet blodtryk med deraf større risiko for hjertet.

 

De senere år har budt på meget spændende forskning i, hvor vigtig D-vitamin er, og at vi her på de nordlige breddegrader skal være ekstra opmærksomme på at få nok, da den primære kilde til vitaminet er solen. Som bekendt står den kun højt nok på himlen i sommermånederne til, at vi kan danne vitaminet, når strålerne rammer huden.

Til gengæld er vi først nu ved at begynde at forstå, hvad K-vitaminet kan for vores krop. Vi ved, at det er vigtigt for knogler (ligesom D-vitaminet), men de to vitaminer arbejder også sammen, når det gælder hjertekarsystemet.

En forskningsartikel i tidsskriftet Hypertension omtaler forskning, som viser, at hvis man både mangler D- og K-vitamin, så øges ens risiko for at få forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom, hvilket yderligere understreger vigtigheden af disse to næringsstoffer.

Lavt vitamin – højt blodtryk

Data til forskningen stammede fra en befolkningsundersøgelse i Holland, hvor folk i alderen 55-65 år i en periode på 6,4 år fik målt deres indhold af både D-vitamin og K-vitamin i kroppen – bl.a. ved at måle koncentrationen af nogle af de proteiner, der er afhænge af vitaminet.

Befolkningsundersøgelsen viste, at de personer, der havde et lavt indhold af D-vitamin og K-vitamin, havde en stigning i både det systoliske og diastoliske blodtryk på henholdsvis 4,8 mmHG og 3,1 mmHG.

Et vitaminsamarbejde

Når D- og K-vitamin samarbejder om bl.a. knoglesundheden, så sker det bl.a. ved, at D3-vitamin øger optagelse af calcium fra tarmen og iværksætter dannelse af proteinet osteocalcin. Dette protein har brug for K-vitamin til at blive “aktiveret”, så det deponerer vores calcium i knoglevævet og ikke i blodkarrene.

Hvis calcium deponeres i blodkarrene vil det føre til en hærdning samt opbygning af plak, forhøjet blodtryk og generelt en forhøjet risiko for hjertekar-sygdom. Til gengæld vil vi rigtig gerne have calcium ind i knoglerne, så de kan holde sig stærkere i længere tid.

 

Kilder: van Ballegooijen AJ, et al. Joint Association of Low Vitamin D and Vitamin K Status With Blood Pressure and Hypertension. Hypertension. 2017. Epub ahead of print. Beulens JWJ, et al. The role of menaquinones (vitamin K2) in human health. Br J Nutr 2013;110:1357-68. Iioka H, et al. A study on the placental transport mechanism of vitamin K2 (MK-4). Asia Oceania J Obstet Gynaecol. 1992;18(1):49-55. Hey H, Brasen CL. K2-vitamin har betydning ved en række sygdomme. Ugeskr Læger 2015;177:V12140700


Fedtopløselige vitaminer

D- og K-vitamin er begge fedtopløselige vitaminer, og der findes flere forskellige slags D- og K-vitamin.

Når vitaminer er fedtopløselige, er det en god idé at indtage dem med et fedtholdigt måltid – eller tage dem i kapsler med olie, f.eks. som D- og K-pearls, hvor vitaminerne ligger i små perler med olivenolie.

Med hensyn til D-vitamin er det i praksis kun vitamin D2 og D3, der er interessante for mennesker. D2-vitamin dannes i planter, mens D3-vitamin dannes i mennesker, når vi udsættes for sollys af passende styrke. D3 er altså den bedste og mest almindelige form i kosttilskud.

Både K1 og K2-vitamin optages rigtig godt fra tarmen og har i princippet de samme funktioner.

K1-vitamin er ikke aktivt i kroppen nær så længe som K2. Derfor anses K2 for at være mere effektivt, når det drejer sig om opbygning af knoglevæv og afkalkning af blodkar.