Diabetisk øjensygdom – husk synet ved sukkersyge

Af: Øjenforeningen

Foto: Colurbox

Over 300.000 danskere har fået konstateret diabetes. Og, har man det, er man i særlig fare for at udvikle den synstruende ‘diabetisk øjensygdom’, som faktisk kan føre til blindhed.

Når man lider af sukkersyge, bliver blodsukkeret ofte forhøjet. Og med tiden påvirker det forhøjede blodsukker de små blodårer i hele kroppen – inklusive blodårerne i øjet.

I øjets nethinde er der mange meget små blodårer. De forsyner øjet med ilt. Når blodårerne ikke fungerer, som de skal, mangler nethinden ilt. Når nethinden mangler ilt, kan den begynde at danne nye blodårer. Men de nye blodårer er ikke altid af samme kvalitet som dem, der har været der hele tiden.

 

Nye blodårer giver problemer

De nye blodårer er utætte. De oprindelige blodårer kan, når de over en længere periode svækkes af et forhøjet blodsukker, også blive utætte. Det kan føre til to ting, der påvirker synet: Blodkarrene kan danne små blærer, eller der kan opstå små blødninger inde i øjet.

Hvis blødningerne påvirker den gule plet (det område på nethinden, som gør os i stand til at læse og se skarpt), fører det til alvorlige forandringer af synet.

De nye blodårer kan dels bløde, dels vokse ind i glaslegemet. Sker det, vil de efterhånden trække nethinden af – og så har man en meget alvorlig, synstruende tilstand i øjnene. Opdager man, at der er kommet nye blodkar inde i nethinden, kan man iværksætte en forebyggende behandling med laser. Behandlingen vil typisk standse den negative udvikling, så de synstruende komplikationer undgås.

 

Tjek mod diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom kan også gøre, at der trænger væske ud i nethinden, så denne bliver fortykket. Det medfører også et markant dårligere syn, men kan behandles med medicin, der sprøjtes direkte ind i øjet.

Har man sukkersyge, bør man få kontrolleret sine øjne. Kun når man regelmæssigt får undersøgt nethinden, kan man holde øje med, om der opstår synstruende forandringer, så øjenlægen kan gribe ind i tide.

Fem til ti pct. af alle sukkersygepatienter er i fare for at udvikle diabetisk øjensygdom. Optimal medicinsk kontrol af sukkersygen nedsætter risikoen for øjenkomplikationer, men der er altid en vis risiko, derfor er kontrollerne vigtige.

Læs mere i Øjenforeningens brochure ’Diabetisk øjensygdom’. Du finder den på ojenforeningen.dk.

 


 

Diabetisk øjensygdom truer dit syn. Den kan gøre følgende:

  1. Give utætte blodårer, der fører til blødninger i øjet.
  2. Danne nye blodårer, der vokser ind i glaslegemet og trækker nethinden løs.
  3. Give en væskeudtrængning i nethinden, så denne bliver fortykket.