Hvor længe varer et samfundssind?

Af: Direktør Christine Swane, Fonden Ensomme Gamles Værn

Foto: Shutterstock

I disse måneder oplever vi en global krise pga. coronavirussens spredning. Vil den aktuelle sundheds- og økonomiske krise præge vores sociale liv og ændre vores solidaritet med hinanden fremover?

Det ved ingen endnu. Men kravet om isolation og afstand for at beskytte særligt dem, som i forvejen har sygdom og svækkelse tæt inde på livet, har kastet os ud i en social undtagelsestilstand. Vi skal vise, at vi kan være sammen hver for sig. Lære at drage omsorg ved at holde os væk. Kodekset for nære relationer er splintret og ved at samles i nye former.

Krigens år i 1940’erne satte livslange spor; erfaring med nøjsomhed, sammenligning fra mangelsamfund til eftertidens overflod, og viden om sammenholdets betydning. Den enkeltes erindring er selvfølgelig baseret på subjektive livsvilkår både før og nu, men med samfundets omstilling i krigsårene som en fælles substans.

Læs også: Lægens konsultation – Corona

Vi ved ikke, hvor lange spor krisen vil trække. Sikkert er det, at foråret 2020 vil huskes af os alle, der har fået hverdagsliv og rutiner kastet omkuld. Sikker er også sandheden om, at det er samfundets ældste, svækkede og sårbare, som er hårdest ramt.

I Fonden Ensomme Gamles Værn har vi netop bevilget midler til sociale projekter, som nu spørger, om de må ændre planer. Må f.eks. midler til social kontakt anvendes til at købe mad til isolerede, ensomme gamle mennesker, som ikke kan håndtere kaos selv? Her er det rart at være direktør og at kunne svare ja. Gør, hvad I kan.

Læs også: Cannabis – Mirakelmiddel eller middelmådig medicin?

En mangfoldighed af initiativer er skudt op i civilsamfundet, primært via digitale platforme. Studerende, arbejdsledige, folk med tvungne fridage har meldt sig til sociale bastioner, hvorfra telefonopkald, indkøb mv. fordeles til dem, der har behov. Fællessang i gaderne og hyldest til hverdagens helte, kor og private koncerter på nettet, fællesmiddage via skype, SoMe-opslag, ideer til alene-sysler, servicesektorens onlinesalg af biografbilletter, blomster- og madudbringning.

Men hvad med dem, som ikke har adgang til eller kan finde ud af at bruge digitale medier? De nyeste tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at knap 400.000 danskere er fritaget for digital post, heraf 74 pct., dvs. knap 300.000, på 65+ år. Blandt gamle digitale brugere er mange dertil afhængige af nærtståendes hjælp. Disse mennesker er for alvor blevet afsondret.

Læs også: Ensomhed er et ord for at føle sig alene

Nærværet i ansigt-til-ansigt-relationer er der for evigt behov for. Håbet er, at vores sociale opfindsomhed og genoplivede samfundssind fortsætter, når en ny hverdag er skabt. Vi ved det ikke. Men vi kan prøve.


Holdningerne inden for sundhed er mangfoldige, og ikke alt kan bevises i store undersøgelser. Derfor har helse inviteret stærke personligheder til at komme med deres bud på sundhed og trivsel i 2020.

I april er det direktør Christine Swane, Fonden Ensomme Gamles Værn.