Hvorfor har vores drikkevand det så skidt?

Af: Redaktionen Foto: Adobe Stock

Elsker du også at dreje på hanen og nyde et stort glas perlende rent drikkevand? Det er både sundt og godt for kroppen – men meldingerne om det danske grundvands tilstand giver en bitter smag. Hvad truer dit vand og hvorfor?

Når vi rejser sydpå, lærer vi at sætte pris på det danske drikkevand, som vi hidtil har kunnet tappe direkte fra hanen. Så meldingerne om, at der er forurenende stoffer i danske drikkevandsboringer, er noget, de færreste synes er rart at beskæftige sig med. Men hvad er det egentlig, der dukker op i de danske boringer, som vi skal forholde os til?

Læs også: Er det nødvendigt at rense sit drikkevand?

Fortiden har indhentet grundvandet

Mange af det stoffer, som forurener grundvandet i dag, stammer fra brug af sprøjtegifte og kemikalier i industrien for 30 år siden. Det er sivet ned gennem jordlagene og er nu endt i grundvandet. Det gælder også sprøjtegifte, som man tidligere mente aldrig ville komme til at påvirke vores grundvand, for eksempel:

Pesticidrester: Selvom der er strenge reguleringer og overvågning, kan pesticider i nogle tilfælde findes i grundvandet, hvilket har indvirkning på vores ressourcer af drikkevand. Der er derfor konstant fokus på at overvåge og begrænse pesticiderne. Tidligere mente man ikke, at glyphosat – kendt som roundup – ville nå grundvandet. Det er desværre sket nu.

Nitrat: Gødning sker fortrinsvis med kvælstof, som indeholder nitrat. Dermed opstår risikoen for at nitrat siver ned gennem jordlagene og ender i grundvandet. Nitrat hæmmer kroppens evne til at optage ilt.

Forurenede grunde: I områder af Danmark har tidligere eller nuværende industri været skyld i forurening af jord og grundvand. Nogle af disse forureninger er man først blevet opmærksom på mange år efter – når grundvandet har lidt skade.

PFAS- og PFOS-forurening af vores drikkevand, som har været diskuteret i de senere år, stammer både fra industri og landbrug.

Klimaændringer: Ekstremt vejr påvirker vores vandressourcer på flere måder. Perioder med tørke kan medføre lavere niveauer af grundvand, som igen reducerer den mængde rent vand, vi har til rådighed. Voldsomme mængder nedbør medfører oversvømmelser, der kan forurene vores vandforsyning og udfordre vandbehandlingsanlæggene.

Læs også: Vi løber tør for rent drikkevand, hvis vi ikke ændrer kurs

Infrastrukturen: Selvom vi i Danmark generelt har en god infrastruktur til vandforsyning, er der stadig udfordringer med vandspild fra gamle og utætte rør. Ligeledes har vi 1100 aktive kilometer eternitrør, der afgiver asbest til drikkevandet.

Passer du på vandet?

Som du kan se, er det svært at pege fingeren ét sted hen, når det handler om vores udfordringer for drikkevandet. Måske bør vi også i stedet koncentrere os om, hvordan vi i fremtiden sikrer rent drikkevand til alle.

Du kan selv være med til at passe på vandet ved at begrænse dit forbrug. Vel at mærke ikke på det, du drikker, men andre steder i husholdningen.

Vi er nødt til at lægge planer for, hvordan vi bedst beskytter grundvandet fremover, men de forureninger, der er sket, er vi nødt til at fortynde eller rense os ud af. Det er bekosteligt at filtrere drikkevandet fra central side, derfor tøver mange vandværker. Dog har du mulighed for som privatperson at investere i filtreringsmetoder, hvis du vil sikre dit eget drikkevand fra hanen.

Kilder: Samvirke.dk, TV 2 Nord, Danmarks Naturfredningsforening