Ingen sammenhæng mellem migræne og demens

Af: Henrik Lomholt Rasmussen

Foto: Shutterstock

Ud fra en undersøgelse, der bygger på 340.000 danskeres medvirken, kan danske forskere fastslå, at migrænepatienter ikke har højere risiko for at blive demente

Er man mere udsat for at blive dement, hvis man lider af migræne? Nej, konkluderer danske forskere fra Københavns Universitet efter at have gennemført en stor undersøgelse, der sammenligner migrænepatienters risiko for at udvikle demens med raske mennesker.

Migrænepatienterne i undersøgelsen er fundet ved at bruge data fra indløsning af recepter på migrænemedicin. Det er den mest effektive metode, da kun få noteres som migrænikere ved en indlæggelse eller en ambulant kontakt til et hospital.

Ifølge de danske forskeres studier er personer, som har indløst receptpligtig medicin mod migræne, ikke i større fare for at blive demente. Desuden vokser risikoen ikke, uanset hvor mange recepter man har indløst.

Dog viser undersøgelsen, at personer, som har været i berøring med hospitalet i forbindelse med migræne med aura – hvor anfald begynder med syns-, føle- eller taleforstyrrelser fulgt af hovedpine – har større risiko for demens. Uagtet om de bruger migrænemedicin eller ej. Migræne med aura forekommer hos 10 procent af de kvinder og 5 procent af de mænd, som lider af migræne.

Den højere risiko kan skyldes migræne med aura i sig selv, men også, at denne type patienter kan være i hyppigere kontakt med sundhedsvæsenet. Det øger sandsynligheden for, at disse patienter bliver fundet og udredt for demens, påpeger studiets seniorforfatter Kirsten Nabe-Nielsen.

Man kan selv forebygge demens

Hun understreger, at man selv kan gøre meget for at undgå demens, da en sund livsstil uden rygning, med fysisk aktivitet og en normal vægt ikke kun er godt for hjertet, kroppen og ens kredsløb, men også hjernen.

I undersøgelsen deltog 340.850 danskere. 8.800 havde en migrænediagnose, 45.000 havde indløst en recept på migrænemedicin, 5.300 havde en diagnose og havde indløst en recept, mens resten var raske.

I deres analyser tog forskerne hensyn til faktorer som køn, alder og uddannelsesniveau samt andre sygdomme, herunder hovedtraumer.


Læs også artiklen: Revolution i kampen mod migræne