Jeg har slået min tand – Hvad gør jeg ?

Af: Alice Kristensen, tandplejer og næstformand i Danske Tandplejere

Foto: Scanpix/Iris

Ulykker med tandskader som følge rammer ca. halvdelen af den danske befolkning. Som oftest opleves det meget dramatisk og kan være årsag til både smerter, ubehag og stor ængstelse. Skader på de blivende tænder sker hyppigst i 8-10-års-alderen, men voksne kommer også til skade med tænderne.

De fleste tandskader sker i skoletiden og fritiden ved leg, men også trafikulykker og sport tæller godt i statistikken. Når skaden er sket, er det vigtigt først at danne sig et overblik over omfanget. Derefter kontaktes tandklinikken hurtigst muligt.

De hyppigste tandskader involverer fortænderne, men hjørne- og kindtænder kan også beskadiges ved f.eks. faldulykker.

Er barnet under 18 år kontaktes Den Kommunale Tandpleje i byen, hvor barnet har adresse.

Voksne skal til egen tandlæge

For voksne gælder, at de skal kontakte egen tandlæge. Har man ikke tilknytning til en tandklinik, ringes til den nærmeste klinik.

Uden for åbningstiderne kan tandlægevagten eller skadestuen kontaktes. På skadestuen er der altid en tandlæge på tilkaldevagt, hvis lægen vurderer behov for straks-behandling.

Jo hurtigere den skadeslidte tand behandles – jo bedre er prognosen i forhold til helingen og overlevelse.

Gode råd ved tandskader

Hvis der er slået et stykke af tanden, kan dette evt. limes på igen.

  • Find stykket, skyl det rent under vandhanen.
  • Placer stykket i munden mellem kind og læbe, alternativt i et glas mælk eller øjenskyllevæske (steril saltvandsopløsning).
  • Tag straks til tandlæge.

Hvis tanden er slået helt ud

  • Find tanden. Undgå at skrubbe på den.
  • Er tanden snavset, skylles den rent i 10 sekunder.
  • Tanden placeres på plads i gummen, hvis det er muligt.
  • Alternativt opbevares tanden i munden, i mælk eller i øjenskyllevæske (steril saltvandsopløsning).
  • Tag straks til tandlæge.

 

Kilde: Tandlægebladet 2011: 115 (nr. 14), www.dinmund.dk