Inkontinens: Kaj fik livsgnisten tilbage med træning

Af: Jette Warrer Knudsen

Foto: Scanpix/Iris – modelfoto

I 2015 blev Kaj Mannemar Pedersen fra Esbjerg opereret for fremskreden prostatakræft. Operationen gav den 58-årige mand store bivirkninger i form af inkontinens og impotens. Men målrettet træning af bækkenbunden har nærmest fjernet de belastende gener

Da Kaj Mannemar Pedersen i foråret 2015 gik til læge, havde han ingen anelse om, at der var noget i vejen med hans prostata. Derimod var det lungerne, han frygtede der var noget galt med.

– Jeg havde haft lungebetændelse flere gange inden for et år, og da jeg tidligere har arbejdet med aspest, søgte jeg læge for at få mine lunger undersøgt. Da min læge havde lyttet til mine lunger, ville han også lige have en blodprøve, fortæller Kaj Mannemar Pedersen, der efterfølgende fik beskeden om, at der ikke var noget galt med lungerne, men at han derimod havde prostatakræft. Hurtigt kom han til udredning på sygehuset, og det viste sig, at Kaj havde fremskreden prostatakræft.

– Så gik det slag i slag, og jeg blev opereret i april 2015 – på dronningens fødselsdag, fortæller kaj, der hurtigt fandt ud af, at operationen havde givet store omkostningerne i form af bivirkninger.

Hårdt forløb

– Det gode var, at kræften ikke havde spredt sig, men jeg var blevet utæt og måtte bruge både ble og trusseindlæg – Desuden var det også gået ud over rejsningen, fortæller Kaj.

Impotens er sammen med inkontinens typiske bivirkninger efter en prostatacancer-operation og kan også være det efter strålebehandling. Kaj har tidligere været gennem en hjerteoperation, hvor han fik udskiftet en hjerteklap, og det forløb var ikke nær så hård ved ham som prostatakræft-operationen var, fortæller han. Så det var en noget medtaget Kaj Mannemar Pedersen der få uger efter operationen efter rådgivning fra Prostataforeningen kom til genoptræning hos Esbjerg Sundhedscenter, hvor han efterfølgende kom igang på holdet med bækkenbundstræning

– Vi lærte øvelser, som træner de små men meget vigtige muskler i bækkenbunden – det kræver noget øvelse men med hjælp fra fysioterapeuten, fik jeg styr på teknikken og kunne et halvt år efter smide både ble og trusseindlæg, fortæller Kaj, der også har fået potensens tilbage.

– Jeg er dybt taknemmelig, fordi jeg reelt har fået mit liv tilbage og kan passe mit fuldtidsjob som supervisor hos Dong, siger Kaj, der gerne vil betale tilbage ved at hjælpe andre i samme situation. Derfor er han blevet frivillig træner på sundhedscentret, hvor han er med til at instruere andre mænd i bækkenbundstræning. Og så mødes han også jævnligt med de mænd, han lærte at kende på sit hold

– Vi udveksler erfaringer og deler hinandens problemer og får talt igennem. Det hjælper også rigtig meget, fortæller Kaj, der nu går til kontrol én gang om året.

– Jeg er realistisk men ikke jubeloptimist. Det handler om at finde en balance i hverdagen, siger Kaj, der får stor støtte fra sin familie. Lige nu står han overfor en anden udfordring, da han går og venter på at blive udredt for en forstørret kranspulsåre – og skal måske opereres.

– Det er selvfølgelig ikke rart, men der er nogenlunde ro på. Vi har talt det hele igennem i familien, og vi har jo tidligere været i svære forløb og er kommet godt igennem.


FC Prostata

Forskning viser, at fysisk træning – ikke mindst fodbold – gavner livskvaliteten hos mænd, der har fået diagnosen prostatakræft. Det er baggrunden for projekt FC Prostata, som via en række lokale fodboldklubber tilbyder fodboldtræning målrettet mænd med diagnosen.

Læs mere om betingelser for at deltage, og om hvor og hvornår fodboldtræningen foregår på www: fcprostata.dk

__________

 

Esbjerg-modellen

Genoptræningen af mænd med inkontinens og impotens i forbindelse med prostatacancer, er i Esbjerg et led i en større helhed, der skal sikre, at borgerne får den rigtige behandling, og at borgerne bliver eksperter i deres eget helbred.

Alle, som kommer til Esbjerg Sundhedscenter, får en individuel samtale, som afgør, hvilken behandling, der sættes igang.

Syv ud af ti mænd giver udtryk for, at de har fået højnet deres livskvalitet ved at deltage på hold, der fokuserer på træning af bækkenbunden. Træningen afhjælper både inkontinens og impotens.

Det tager mellem tre til fire måneder at få styr på træningen, som mændene skal fortsætte med efter genoptræningen.

Kilde: Esbjerg Sundhedscenter

Mere info på: www.dinsundhed.esbjergkommune.dk

Andre kommuner tilbyder lignende træning som i Esbjerg. Så tjek din egen kommune, hvis du har samme behov som Kaj Mannemar Pedersen.

Mere info og se øvelser på www.profa.dk

__________

 

  • Prostatacancer er den mest hyppige form for kræft hos mænd
  • Prostata hedder blærehalskirtel på dansk
  • Kirtlen vokser gennem hele livet. Efterhånden som man bliver ældre, kan man begynde at mærke vandladningssymptomer
  • Tidlige stadier af prostatakræft giver sjældent gener
  • Ved mere fremskreden prostatakræft er de hyppigste symptomer vandladningsbesvær, træthed, vægttab og blod i urinen
  • Prostatakræft er i mange tilfælde en ufarlig tilstand. I andre tilfælde kan prostatakræft være en aggressiv kræftsygdom, som spreder sig hurtigt, forårsager komplikationer og medfører tidlig død
  • Behandlingen er individuel og afhænger af sygdommens udbredelse og omfang.
  • Prostatakræft kan være arvelig
  • Prognosen afhænger af sygdommens udbredelse, når diagnosen bliver stillet

Kilde: Sundhed.dk

__________

 

De fleste får prostatakræft

Omkring 3.500 mænd får hvert år stillet diagnosen prostatakræft, og 1.100 mænd dør hvert år af sygdommen. Men langt flere end de 3.500 mænd, der får diagnosen, har kræftceller i prostata. Ifølge en af de førende eksperter herhjemme, overlæge Michael Borre, Skejby Sygehus, ville man se kræftceller hos hver tredje mand over 50 år, hvis man undersøgte alle. Og af de 75-årige har 75 pct. kræft i prostata.

Prostatakræft er blevet kaldt en sygdom, man ikke dør af, men med. Og det viser tallene da også. Ifølge Michael Borre er der 40 pct. risiko for, at den 50-årige mand udvikler prostatakræft på et tidspunkt, der er 17 pct. risiko for, at han får symptomer, men kun tre en halv pct. risiko for at dø af sygdommen.

Kilde: Sygesikringen Danmark

__________

 

Frygt for overbehandling

En række eksperter med overlæge Michael Borre, Skejby Sygehus i spidsen, frygter, at en meget stor gruppe mænd over 50 år gøres til kræftpatienter helt uden grund. Fordi der kan påvises kræftceller hos hver tredje mand over 50, er det en reel risiko, hvis alle mænd med vandladningsproblemer går til lægen og kræver at få målt deres PSA.

– Uanset hvad vi gør, vil der være en lille del, som vi ikke kan finde, før det er for sent. I dag skal vi faktisk operere mellem 20 og 30 patienter for at redde et enkelt liv. Og det er altså mange mænd, man risikerer at gøre impotente, utætte og hvad der nu ellers er af bivirkninger, siger Michael Borre.

Kilde: Sygeforsikringen Danmark

___________

 

Hvad er PSA?

Når man undersøger mænd for kræft i prostata, måler man mængden af Prostata Specifikt Antigen – PSA – der dannes i prostata. Mænd med prostatakræft har oftest en forhøjet mængde PSA i blodet.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse