Kan lungebetændelse skyldes utilstrækkelig tandbørstning?

Af: Alice Ravnsbæk Kristensen, tandplejer med diplom i ledelse og oral helse

Foto: AdobeStock

Lungebetændelse, som stammer fra bakterier i munden, koster minimum mellem 150-200 danske ældre livet hvert år.

Alle mennesker har bakterier i munden. Når tandbørstningen svigter, kan det det udvikle sig til en bakteriebombe. Især mennesker, som har brug for hjælp til den daglige mundpleje, er i farezonen for at udvikle lungebetændelse.

Tænderne fungerer som et reservoir for bakterier. Når tandbørstningen svigter, udvikles store kolonier af bakterier på tænderne. Nogle af bakterierne indåndes, og andre bakterier løsner sig i klumper og fejlsynkes. Både ved indånding og fejlsynkning ryger bakterierne ned i lungerne, hvor de kan udvikle sig til lungebetændelse.

Særligt ældre bør have hjælp

Ældre i hjemmeplejen eller på plejehjem, som stadig har deres egne tænder, er særligt udsatte. Når egenomsorgen svigter, er det vigtigt, at plejepersonalet hjælper til med den grundige daglige tandbørstning. Både for at de ældre kan bevare et værdigt og funktionsdygtig tandsæt – men også for at undgå følgesygdomme som lungebetændelse.

De sidste år har flere kommuner, heriblandt Kolding Kommune, afsat midler til forbedring og optimering af den daglige mundpleje hos beboere på kommunens plejecentre. Tandplejerne i den kommunale omsorgstandpleje har undervist og guidet plejepersonalet hver tredje måned til at varetage mundplejen på udvalgte plejecentre. Resultatet har været enestående. Tænderne hos den enkelte borger har været renere.

Når tænderne er rene, er risikoen for at indånde og fejlsynke bakterier – og dermed udvikle en lungebetændelse – minimeret betydeligt.

Tandbørstning mindskede infektion

Særlige risikogrupper for lungebetændelse er også ældre svækkede borgere og rygere, som lider af kroniske lungesygdomme som f.eks. bronkitis og KOL. Hver fjerde med lungebetændelse bliver indlagt på sygehuset.

På Aalborg Universitetshospital har hjerte-lungekirurgisk afdeling bedt 400 patienter om at børste tænder og skylle med klorhexidin 4 gange dagligt. Resultatet blev, at kun 6 pct. blev ramt af infektioner under indlæggelsen mod normalt 12 pct. Risikoen for infektioner, herunder lungebetændelser, mindskes markant, hvis patienterne har en god mundhygiejne.

 


Sådan undgår du at få lungebetændelse pga. mundhulens bakterier:

  • Børst tænderne rene 2 gange dagligt med fluortandpasta.
  • Børst minimum i 2 minutter.
  • Brug gerne en el-tandbørste.
  • Brug mellemrumsbørster til at børste rent mellem tænderne.
  • Snak med din tandplejer om dine tandbørsteteknikker.

Plads til forbedringer

KRAM-undersøgelsen fra 2012 viste, at den danske befolkning slet ikke børster tænderne så godt, som de tror!

Undersøgelsen viste at:

Dobbelt så mange mænd som kvinder havde ringe mundhygiejne.

81 pct. af de 75+-årige havde moderat eller ringe mundhygiejne.

70 pct. af de, der børstede tænder flere gange dagligt, havde en moderat eller ringe mundhygiejne.

Rygere havde forøget tilbøjelighed til at have moderat eller ringe mundhygiejne.

Andelen, der havde god mundhygiejne, faldt med stigende alder.