Forebyggelse: Kan man undgå diabetes?

Af: Clara Edgar

Foto: Shutterstock

Diabetes er en paraplydiagnose, der dækker over flere sygdomme med forskellig oprindelse. Én ting lader de dog til at have tilfælles, og det er muligheden for at påvirke fremkomsten. F.eks. med blodsukkerstabiliserende krom.

Vi snakker ofte om to typer diabetes, som groft sagt kan adskilles ved, om den er selvforskyldt eller ej. Men så simpelt er det faktisk ikke.

Man kan sige, at type 1 er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret angriber raske celler i bugspytkirtlen og dermed ødelægger insulinproduktionen, som skal til for at sukker kan omdannes til energi. Type 2 hænger i højere grad sammen med en livsstil, hvor blandt andet meget fedtvæv hæmmer dannelsen eller udnyttelsen af insulin.

Og så er der en tredje form, som bevæger sig i grænselandet. Den påvirkes af livsstil, men har også en del af type 1-diabetes’ autoimmune udtryk. Man mener, at mellem to og 12 procent af voksne med diabetes har denne hybrid.

Vigtige vitaminer

Med opdagelsen af den tredje form og stadig mere forskning i alle typer står det klart, at kost og ernæring sandsynligvis spiller en rolle i udviklingen af alle diabetessygdomme.

Man har bl.a. fundet, at mennesker med svækket insulinproduktion eller -udnyttelse har mere oxidativt stress. Derfor begyndte en gruppe forskere for snart tyve år siden at se nærmere på E-vitamin.

Efter seks måneder, hvor overvægtige havde fået et dagligt tilskud E-vitamin, kunne de observere positive effekter på oxidativt stress og insulinfølsomhed. Forskerne konkluderede derfor, at manglen på E-vitamin kunne spille en rolle for udviklingen af diabetes.

Lignende resultater fandt man i 2012, hvor E-vitamin havde positiv indvirkning på udviklingen af både type 1- og 2-diabetes og forsinkede følgevirkninger. Det samme gør sig gældende for C-vitamin, ligesom danske forskere har linket lave niveauer af D-vitamin til glukoseubalance og højere forekomst af diabetes.

Magiske metaller

Kaster vi et blik på metallerne, kan det fremhæves, at nogle metaller ser ud til at virke forebyggende mod type 1. På Sardinien har man fundet, at forekomsten af diabetes er størst i områder med lave niveauer af zink og krom i jorden. I Sverige har man konstateret det samme blandt børn.

Man mener, at det kan skyldes zinks betydning for insulinproduktion og kroms evne til at kontrollere den, samt mindske trangen til overspisning. Vil man supplere kosten med et tilskud for at mindske risikoen eller følgevirkninger af diabetes, kan man med fordel vælge produkter med forskning bag. Eksempelvis har Bio-Chrom en optagelighed, der er op imod ti gange højere end andre godkendte chrom-kilder og kan derfor understøtte en normal blodsukkerbalance.

Der er altså evidens for, at mangel på forskellige vigtige næringsstoffer, kan øge risikoen for at udvikle diabetes – uanfægtet type – og at nogle måske kan have forebyggende egenskaber.