Kan vi bremse kroppens ældning?

Af: Carsten Gottlieb

Foto: Shutterstock

Du kan ikke stoppe tiden, men du kan påvirke, hvad tiden gør ved din krop. Et studie viser, at tilskud med selen og Q10 kan dæmpe oxidativ stress – og dermed begrænse cellernes tegn på ældning

Vi bliver alle ældre, men hvordan kan det egentlig være, at kroppen bliver svagere og mere modtagelig for sygdom med alderen? Videnskaben kan ikke forklare alle mekanismer i kroppens ældning, men den kan pege på én vigtig årsag: Oxidativ stress.

Oxidativ stress er en naturlig følgevirkning, der udløses i cellerne, når vi omsætter ilt til energi

Processen skaber nogle frie, reaktive iltforbindelser, som kaldes frie radikaler. De frie radikaler kan gøre skade på proteiner, lipider og RNA/DNA i cellen, og det skaber en ældning af cellen.

Læs også: Er du en anti-ager eller well-ager?

Denne funktion accelereres med alderen, så jo ældre man er, jo vigtigere er det at modarbejde den.

Kroppen reagerede omvendt

Derfor var det et vigtigt forskningsresultat, som kunne læses i det medicinske tidsskrift Free Radical Biology and Medicine. Skandinaviske forskere havde fulgt en stor forsøgsgruppe af raske ældre gennem fire år og kunne påvise en stor forskel i oxidativ stress mellem gruppens to halvdele.

Den del af forsøgspersonerne, som dagligt indtog en dosis selen (tabletter à 200 mikrogram) og Q10 (kapsler à 200 milligram), havde betydeligt mindre celleskade end kontrolgruppen.

I praksis foregik målingen ved, at forskerne målte deltagernes indhold af en biologisk markør, som har betegnelsen ’frie thioler’. Thiolerne kan bruges som målestok for oxidativ stress – jo flere frie thioler, jo mere oxidativ stress.

Det er en normal udvikling, at kroppen har et større indhold af thioler med alderen. Det harmonerer med en gradvis nedbrydning af kroppen og højere modtagelighed for sygdom

Men der skete præcis det modsatte hos de ældre forsøgspersoner, der modtog selen og Q10. Til gengæld sås det, at kontrolgruppens thiol-niveau lå på det forventede niveau.

God dokumentation og høj optagelighed

Kombinationen af selen og det vitaminlignende coenzym Q10 er en meget velundersøgt kombination, som altså fortsat kan overraske forskerne positivt.

De overbevisende resultater, som har påvist mere end 50 procent reduktion af risikoen for hjertekarsygdom hos ældre mennesker, stammer primært fra det svenske KiSel10-studie fra 2013. Og de seneste resultater hidrører også fra den skandinaviske forskergruppe omkring KiSel10.

Det er værd at nævne, at der i ovennævnte forskning benyttes tilskud med en høj dokumentation for optagelighed. Det betyder, at forskerne kan være ekstra sikre på, at deres resultater rent faktisk skyldes de tilskud, som er uddelt til forsøgspersonerne, og tilfældigheder er udelukket.

Selen-tilskuddet var SelenoPrecise, som er skabt på basis af en patenteret selengær, mens Q10-tilskuddet var Bio-Quinone, der er identisk med den Q10-form, kroppen selv danner.