Nyt håb for KOL-patienter med søvnforstyrrelser

Betydningen af natlige symptomer og søvnforstyrrelser som kvælningsfornemmelse og hoste hos patienter med lungesygdommen KOL har i mange år været underkendt. Nu skal en omfattende ny nordisk undersøgelse kaldet Nordic-NEED afdække, om et nyt lægemiddel kan hjælpe.

Hosten og harken, der vækker både en selv og partneren i ægtesengen flere gange hver nat, er et stort problem for nogle patienter med KOL. Sammenholdt med at man ved, at søvn har stor betydning for menneskers livskvalitet og øvrige sundhedstilstand, er det bekymrende.

En ny skandinavisk undersøgelse kaldet Nordic-NEED med over 1.700 patienter i Danmark, Norge og Sverige skal afdække om det forholdsvis nye lægemiddel, Eklira Genuair, kan reducere KOL-patienters søvnforstyrrelser og naturlige symptomer og dermed forbedre deres livskvalitet og evne til at fungere i hverdagen.

 

Søvnforstyrrelser sladrer om tilstand

Lungeekspert på Københavns Universitet professor Peter Lange, som har været med til at designe undersøgelsen, fortæller:

– Tidligere gav man astma skylden for KOL-patienters søvnløse nætter, fordi patienterne ikke var diagnosticeret med KOL. I dag ved vi, at de natlige symptomer er en markør for sværhedsgraden af KOL, det vil sige, at de viser os, hvor alvorlig patientens KOL er.

– Nedsat søvnkvalitet går ud over menneskers sundhedsstilstand – ikke mindst, hvis man i forvejen har en kronisk sygdom som KOL. Patienter, som har natlige symptomer, har derfor også en markant dårligere sygdomstilstand, end KOL-patienter uden natlige symptomer.

 

Bedre søvn giver bedre dage

Mindre kliniske studier af lægemidlet Eklira Genuair har vist en reduktionen af natlige symptomer og søvnforstyrrelser. Og hvis dette også afspejles i en bredere gruppe af KOL-patienter i den nye undersøgelse, er det ifølge professor Peter Lange godt nyt for rigtig mange mennesker med KOL.

– KOL-patienter med natlige symptomer oplever typisk også flere symptomer om dagen og bliver oftere indlagt på hospitalet. Behandlingen har i kontrollerede studier vist en positiv effekt på natlige symptomer, og det nye studie skal undersøge, om disse resultater også kan genfindes i daglig praksis blandt en bredere gruppe af Skandinaviske KOL-patienter, siger professor Peter Lange, som også er overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

De fleste KOL-patienter er i behandling hos deres praktiserende læge. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan nye behandlinger virker i daglig praksis hos en bred gruppe af patienter.

Fakta:

I undersøgelsen følges KOL-patienter, som behandles med Eklira Genuair, i 24 uger. En gruppe af lungeeksperter fra Danmark, Norge og Sverige står bag undersøgelsen, som er godkendt af myndighederne i alle tre lande. Det er medicinalfirmaet Almirall, som producerer lægemidlet, der betaler for undersøgelsen.