Kolesterol-medicin : Tab og gevinst

Det kan godt være, at videnskabelige undersøgelser ikke viser mange bivirkninger ved kolesterolmedicin. Men ude i klinikkerne oplever lægerne en lidt anden virkelighed.

– Videnskabelige undersøgelser viser, at bivirkninger ved statiner næsten ikke forøges i forhold til indtag af kalkpiller (placebo, red.). Men i klinikkerne oplever vi nogle, der har bivirkninger. Jeg vil tro hos mellem 5 og 10 procent af patienterne, siger professor og overlæge Erik Berg Schmidt, der til daglig modtager hjertepatienter ved Lipidklinikken under Aalborg Universitetshospital.

Patienterne klager over flere ting – især muskelsmerter – men det er stadigvæk ikke en specielt høj andel i forhold til mange andre typer medicin.

– Mit budskab til hjertepatienter og potentielle patienter er, at der ikke er ret mange bivirkninger i forhold til, hvad gevinsten kan være, idet statiner reducerer hjertekarsygdom med cirka en tredjedel. Statiner virker hurtigt, og hvis de viser sit at give bivirkninger, er de hurtigt ude af systemet igen, så patienter får ikke men af behandlingen understreger Erik Berg Schmidt.

Hører man til de uheldige der får bivirkninger, kan man ofte ved ændring af dosis og præparat finde en løsning i samråd med sin læge.

Kolesteroltal er ikke nok

Lipidklinikken ved Aalborg Universitetshospital modtager såkaldte ”problempatienter” fra det nordjyske område, så Erik Berg Schmidt har mødt de fleste komplikationer, der findes i kombinationen af hjertesygdom, kolesterol, medicin – og dansk livsstil. Hos hjertekar-raske giver man ikke medicin alene på baggrund af et enkelt tal som for eksempel kolesterolværdien, men ser på personens samlede risiko for hjertekarsygdom.

– Vi bruger SCORE-tabellen, der kombinerer flere forskellige faktorer (blodtryk, alder, rygning, køn, red.), før vi behandler forhøjet kolesteroltal, med mindre der er tale om svære arvelige forhøjelser. Og så naturligvis sund fornuft, når vi møder personen i klinikken. Eksempelvis ser vi meget på familiehistorien (er der megen hjertekarsygdom i nærmeste familie?, red.), før vi tager stilling til eventuel medicin, og i så fald altid i kombination med kost/livsstilsmæssige forhold, siger Erik Berg Schmidt.

Et kvalificeret valg

– Det drejer sig om at informere bedst muligt, så patienten kan sige ja eller nej på et kvalificeret grundlag. Så patienten ved, hvad der er at vinde og tabe ved at tage medicin. Gevinst er reduktion af risiko for hjertekarsygdom, minusser er indkøb af medicin, huske at tage den, blodprøvekontrol (halv- til helårligt) og eventuelle bivirkninger. Nogle vil måske føle sig syge, fordi de skal tage piller, andre vil føle sig bedre tilpas, fordi de nedsætter deres risiko for blodpropper. Det er individuelt.  Jeg foretrækker altid at lave en aftale med patienten, så vi er enige om hvad der skal ske. Hvis man bare udskriver en recept, holder folk ikke fast i behandlingen, forklarer overlægen.

– Men personen skal naturligvis have de rette oplysninger at træffe sit valg på: Mulig gevinst og tab, slutter Erik Berg Schmidt.

Q10 imod bivirkninger af statin?

Et dansk forskerhold har dokumenteret, at en gruppe patienter, som alle tog statin-medicinen simvastatin, havde nedsat indhold af co-enzymet Q10 i deres muskler. Testgruppen fik målt en nedsat evne til at bruge en del af deres muskulatur, hvor co-enzymet Q10 spiller en vigtig rolle.

På den baggrund konkluderer de danske forskere, at de kan have afdækket en del af årsagen til, at mange patienter oplever muskelsmerter eller -træthed som en bivirkning af statin.

Forskerne understreger, at deres opdagelse ikke giver en fuldstændig forklaring på eventuelle bivirkninger. Deres testgruppe bestod ikke af patienter, der havde bivirkninger ved deres brug af statiner, men ikke desto mindre viste kemien i deres muskler en ensartet afvigelse fra mennesker, som ikke tager statin, og det er en udbredt opfattelse, at mangel på Q10 fører til svækkelse af musklerne – som forsøget også viste.

Q10 findes som kosttilskud, men det er endnu ikke undersøgt, om kosttilskuddet kan mindske smerter og træthed hos det mindretal, der har bivirkninger af statin-behandling. 

Kilde: Steen Larsen et al.: Simvastatin Effects on Skeletal Muscle, Journal of the American College of Cardiology 2013.