Kost og livsstil udfordrer tænderne

Af: Elisabeth Gregersen, formand i Danske Tandplejere

Foto: Shutterstock

Med en god daglig mundhygiejne og viden om, hvordan kost og livsstil kan påvirke dine tænder, kan du gøre meget for at undgå skader på dine tænder.

Hvis tænderne skal bevares sunde og stærke, er det foruden en god daglig mundhygiejne, hvor tænderne børstes helt rene, nødvendigt at være bevidst om, hvordan det, du spiser og drikker i løbet af dagen, påvirker tændernes emalje.

Syreskader på tændernes emalje

En af de største udfordringer for tandsundheden i dag er syreskader (erosioner). Ved syreskader er emaljelaget på tænderne blevet meget tyndt. Det sker ved indtag af mad og drikkevarer, der er søde eller syrlige, og hvis man har hyppige opkastninger ved f.eks. bulimi, hvor mavesyren ætser tandemaljen.

Hvor meget, tændernes emalje opløses, afhænger både af, hvor ofte og i hvor lang tid ad gangen, det søde og det syrlige er i munden. Ved synlige syreskader er tænderne blevet mindre, fordi tandemaljen er ætset væk. Tænderne får også en gullig farve, fordi den gule farve fra tandbenet kan ses gennem det tynde lag af emalje.

Når syre opløser den kalk, som tandemaljen er lavet af, bliver tænderne mere og mere følsomme, efterhånden som emaljelaget bliver tyndt. Det kan give isninger i tænderne. Har du fået isninger kan din tandplejer vejlede dig om, hvordan isningerne kan lindres. Hvis tænderne er meget beskadigede, kan det være nødvendigt at sætte plastfyldninger på tænderne. Kroner kan komme på tale ved større skader.

Selvom tænderne børstes grundigt hver dag, kan daglig påvirkning fra mad og drikke og fra mavesyre ved hyppig opkast altså give syreskader.

Læs også: Tør mund kan skade dine tænder

De tidlige tegn kan tandplejeren se

Hvis huller (caries) og syreskader opdages på et tidligt tidspunkt, så kan en ændring / justering af vaner og rutiner være med til at forebygge, at skaderne udvikler sig. Det er dog ikke muligt selv at opdage tandsygdom og syreskader på det tidlige stadium. Her kan tandplejeren hjælpe dig.

Ved spiseforstyrrelser som bulimi, hvor tænderne hyppigt udsættes for mavesyre ved opkastning, kan det anbefales, at man kommer oftere til tandeftersyn.

Læs også: Tænder og spiseforstyrrelser

Tal med din tandplejer

En tandplejer har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, og selv om du oplever udfordringer med kost og livsstil, så vil tandplejeren være parat til at vejlede og rådgive dig i forhold til din situation og hjælpe dig til at finde ud af, hvordan du bedst kan beskytte dine tænder.

På tænderne.dk kan du læse mere om syreskader, huller i tænderne og spiseforstyrrelser og få gode råd til din daglige mundhygiejne.

Husk!

At selvom tænderne børstes grundigt hver dag, kan daglig påvirkning fra mad og drikke og fra mavesyre ved hyppig opkast give syreskader.

Det vil for de fleste føles naturligt at børste tænderne, når man har kastet op – men det er en rigtig dårlig idé. Hvis man tager fat med tandbørsten, efter at den sarte emalje lige er blevet udsat for mavesyre ved opkastning, gør man mere skade end gavn. Det er bedre, at man i stedet skyller munden med vand.


Gode råd mod syreskader

  • Sluk tørsten med vand
  •  Skyl munden med vand, hvis du har drukket læskedrikke
  • Hav læskedrikken i munden i så kort tid som muligt
  • Undgå mange små slurke. Drik store slurke
  • Vent ½ til 1 time med at børste tænder efter indtag af mad og drikke eller efter opkastning. Tandemaljen er blød efter påvirkning med syre og kan tage skade ved tandbørstning.