Kulturoplevelser giver sygemeldte mod på tilværelsen

Af: Michael Martini og Solveig Autzen

Foto: Privat

Langtidssygemeldte med stress, angst og depression kan bruge kulturoplevelser som redskab til at opnå et sundere og gladere liv og komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er tanken bag Kultur på Recept, der går nye veje og kigger på hvordan kulturelle aktiviteter kan bruges i en sundhedsindsats.

Snakken går livligt, og der er let til latter hos 54-årige Pia Andersen og 62-årige Gisela Zofia Nielsen, mens eftermiddagskaffen indtages i kunstnerhaven på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Her på museet og på andre kulturinstitutioner i Nyborg Kommune og på Østfyn har de sammen med andre langtidssygemeldte mænd og kvinder tilbragt meget tid i de forgangne måneder. De har gennem ti uger fået kulturoplevelser på recept for at få det bedre og komme tættere på arbejdsmarkedet.

– Kunst, natur og musik er med til at stimulere ens sanser og åbne noget inde i én. Forløbet har hjulpet mig med at finde ud af, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg kan lide at beskæftige mig med, fortæller Gisela Zofia Nielsen, der blev sygemeldt med stress i forbindelse med sit arbejde som folkeskolelærer og i perioder har lidt af angst og social fobi.

For Pia Andersen har det også været givende at deltage i forløbet.

– Det har været lidt som et 10-ugers højskole boost, fortæller Pia Andersen, der i sit arbejde som sygehjælper inden for ældreområdet, gik ned med stress og blev sygemeldt. Men nu er hun på vej op igen.

– Jeg ser mere positivt på tingene. Og jeg har fået mere mod til at sige både til og fra, siger hun.

Kulturoplevelser giver fristed

Kultur på Recept er et tilbud til langtidssygemeldte med mild til moderat stress, angst, eller depression. Der er tale om et projekt, der sker i samarbejde med lokale museer og kulturinstitutioner, og som er et supplement til eksisterende tilbud til denne gruppe af borgere.

Projektleder i Nyborg Kommune Line Hendriksen mener, at kulturoplevelser er et godt redskab til at få fokus hen på noget andet end sygdom og ens jobsituation.

– Det handler om at tappe ind på den lyst, man har i sig, og som forsvinder, når man bliver stresset eller deprimeret. Det med at finde ud af, at her møder jeg faktisk noget, der gør mig glad, at det var faktisk rart for mig at gå på museum, at tegne, male.

– Ja, man kan sige, at det, vi vil med forløbet, er at sætte lyst før pligt.

Resultater fra Sverige viser, at Kultur på Recept har god effekt på deltagernes mentale sundhed og jobparathed. Line Hendriksen oplever, at forløbene i Nyborg Kommune gør en mærkbar forskel for deltagernes livskvalitet og trivsel.

-De føler, at de bliver bygget op igen som mennesker, og de får en selvtillid og tro på, at de kan noget.

Fokus på det hele menneske

Nicolai Ladegaard, psykolog og Ph.D, interesserer sig for krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Han er tilknyttet et projekt i Kolding, hvor kulturaktiviteter, som i Nyborg, indgår som et tilbud til sygemeldte med stress, angst og let til moderat depression.

Ifølge Nicolai Ladegaard har vi brug for at udvikle nye behandlinger og tilbud, når det gælder den voksende gruppe af danskere med dårlig mental trivsel.

Psykisk mistrivsel har store konsekvenser for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien i form af sygemeldinger, nedsat arbejdsevne og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samt i udgifter til behandling.

Nicolai Ladegaard peger på, at det er en trend i tiden at være på udkig efter behandlingsformer som kulturoplevelser, der har fokus på det hele menneske, og på hvad der skal til for at den enkelte er i trivsel.

–  Og det rammer Kultur på Recept direkte ned i, siger han.

– Der er en bevægelse i forhold til, hvordan vi kan bruge de kulturinstitutioner, vi har i en sundhedsindsats. Det snakker vi meget om, men der er jo mange steder, det ikke bliver gjort.

Genfandt magien ved musikken

For både Gisela Zofia Nielsen og Pia Andersen har mødet med kulturen ikke kun betydet, at de har fået det bedre. De har også begge genfundet lysten og interessen for det kreative.

Pia Andersen har tidligere læst og malet meget, men de senere år har der ikke været overskud til det. Det skal der laves om på, fortæller hun.

– Der skal mere kunst og kultur ind både i arbejdslivet og privatlivet. Det er det, jeg kan mærke.

Gisela Zofia Nielsen har tilsvarende fundet ind til sin passion. Den tidligere musiklærer mistede helt lysten til at spille og synge under sit sygdomsforløb.

Men da hun og de andre deltagere havde tre dage sammen på musikskolen i Nyborg, skete der noget. Gisela Zofia Nielsen genfandt magien ved musikken.

Det kulminerede med, at hun sammen med resten af gruppen senere opførte tre sange på Johannes Larsens Museet. Gisela Zofia Nielsen spillede på det store sorte flygel, omgivet af kunst på væggene, og midt i åbningstiden.

– Det har nok været min største sejr i det her, siger hun.


 

Kultur på Recept

Kultur på Recept’ er et satspuljeprojekt, der sætter fokus på, hvordan deltagelse i forskellige kulturoplevelser kan udgøre et alternativt tilbud til langtidssygemeldte borgere med stress, angst og let til moderat depression. Projektet tager udgangspunkt i erfaringer fra Region Skåne.

Formålet med ‘Kultur på recept’ er både at fremme den mentale sundhed og at bringe de sygemeldte borgere tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet. Deltagerne til ‘Kultur på recept’ rekrutteres både fra læger og jobcentre.

Projektet kører som forsøg i kommunerne Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg og løber indtil udgangen af 2019.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen